Projektdetaljer

Beskrivelse

Som led i en nærmere begrebsmæssig indholdsbestemmelse af Refleksiv Praksislæring som professionsdidaktik har UCN igangsat en række forskningsprojekter. Et af projekterne har været udarbejdelsen af et litteraturreview, som har haft til formål at undersøge, hvilke vidensformer, der er i spil i de praksisnære professionsuddannelser og i lyset her af diskutere, hvordan Refleksiv praksislæring som læringsmodel/ didaktik kan understøtte samspillet mellem de forskellige vidensformer.
Litteraturreviewet er baseret på en systematisk søgning i litteratur fra perioden 2006-2017 i udvalgte nordiske databaser. Reviewet er afrapporteret i en artikel, som udkommer i foråret 2018.
Resultaterne fra litteraturreviewet har affødt en opmærksomhed på, at der i arbejdet med RPL mangler konkret empirisk (deskriptiv) viden om, 1) hvilke forståelser (narrativer), der eksisterer i UCN´s meget forskelligartede uddannelser, når det gælder spørgsmålet om samspillet mellem teori og praksis, samt 2) hvordan teori og praksis viden rent faktisk integreres i uddannelsernes forskellige læringsrum.
Dette projekt har til formål at undersøge og indhente viden på disse områder. Der er udvalgt fire store UCN bacheloruddannelser til nærmere analyse: Læreruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, finansbacheloruddannelsen samt bygningskonstruktøruddannelsen. Projektet afsluttet med udgangen af 2018.
(integreres) teori- praksis-samspillet i de forskellige læringsrum?

Nøgleresultater

Vidensformer
Refleksiv praksislæring
Teori-praksis
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato10/04/1731/12/18