Projektdetaljer

Beskrivelse

Spørgsmålet om omsætning af viden mellem FoU, praksis og policy har i årtier været både centralt og omdiskuteret. Aktuelt ses det ikke mindst i relation til professionshøjskolernes stadig relativt nye FoU-opgave, der eksplicit har til formål at understøtte og kvalificere uddannelser, professioner og praksis. Der findes imidlertid ingen simple modeller for succesfuld vidensomsætning. Snarere er der i de fleste tilfælde tale om processer, der forudsætter prioritering og fokus. Projektet udvikler teoretisk og empirisk forankrede bud på hvordan forbedret vidensomsætning kan sikres gennem tidlig involvering af interessenter og søger herigennem at udvikle modeller for stærkere forankring af FoU-aktiviteter i uddannelserne og professionerne.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato03/01/2231/12/23

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • videnomsætning
  • vidensflow
  • vidensformer