Virkningsfulde indsatser til udsatte børn og unge

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Virkningsfulde indsatser til udsatte børn og unge

  - et studie af anbringelsesforanstaltningens effekter og aktive ingredienser

  I Danmark anbringer vi hvert år mange børn uden for hjemmet - flere end vores nordiske nabolande anbringer. Det er en af velfærdsstatens mest indgribende og omkostningstunge sociale indsatser: det anslås at 70 % af alle offentlige udgifter til udsatte børn og unge anvendes til anbringelser. Alligevel viser det sig, at det ikke i tilstrækkelig grad lykkes at kompensere anbragte børn og unge for deres vanskelige opvækst. Sammenlignet med deres jævnaldrende klarer anbragte børn og unge sig markant dårligere på faktorer såsom psykisk og fysisk helbred, skolegang, uddannelse og beskæftigelse.

  Med dette forskningsprojekt kombineres en undersøgelse af effekterne af at anbringe børn og unge uden for hjemmet med et studie af anbringelsens ’aktive ingredienser’, dvs. de faktorer, som danner grundlag for effekterne. Projektet vil vise både hvilke effekter en anbringelse har og hvorfor bestemte interventioner er mere virkningsfulde end andre.

  Metropol, Institut for Socialt Arbejde, deltager i et af delprojekterne - om beslutningsprocesser i forbindelse med anbringelse af børn og unge, hvor Metropol i efteråret 2015 gennemfører en række fokusgruppeinterview med kommunale sagsbehandlere. Endvidere har Metropol, Institut for Socialt Arbejde, opgaver i forbindelse med formidling af det samlede projekt.


  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/1401/03/17

  Emneord

  • udsatte børn