Visual Health Literacy

Projektdetaljer

Beskrivelse

Sundhedskommunikation og sundhedskompetence, på engelsk kaldet ’health literacy’ har fået stigende interesse, ikke mindst efter Coronakrisen. En forenklet definition af ’health literacy’ er evnen til at finde, forstå og forholde sig kritisk til information om sundhed samt evnen til at tage aktivt hånd om eget helbred. Der er ingen tvivl om, at det visuelle, visual literacy, evnen til at læse, forstå og skabe visuel kommunikation, vil komme til at spille en stigende rolle i fremtidens health literacy. Det så vi blandt andet under Coronakrisen, hvor illustrationen af ’den røde og den grønne kurve’ har været gennemgående element i hele regeringens formidling til borgerne og i den efterfølgende kommunikation mellem borgere. Ligeledes har der været en række visualiseringer af budskaber om eks. ’at holde afstand’, både fra offentlige instanser, men også private virksomheder, der eksempelvis har ændret spatieringen af deres logo, for at støtte budskabet. ’Visual Health Literacy’ er et nyere felt, som appellerer til flere af DMJX´s uddannelser. Projektet har derfor til hensigt at undersøge mulighederne i dette felt, samt at producere et par konkrete artikler, eksempelvis undersøge visualiseringer i relation til definitionerne af healt literacy – eks. i hvor høj grad appellerer de udvalgte visuelle budskaber til ’at tage aktivt hånd om eget helbred’.

Undersøgelsesspørgsmål: Hvad er Visual Health Literacy? Hvordan er Visual Health Literacy et relavant felt for vores studerende og fremtidige DMJX dimittender? (især TVM, Kreativ Kommunikation, Journalistik, Grafisk design)

Nøgleresultater

Et projekt og nogle videnskabelige artikler, der kunne åbne for et større samarbejde med Global Health Literacy Academy og en mulighed for at markere sig i Visual Health Literacy feltet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/08/2002/06/21