Visuel læring i læreruddannelsens linjefag - pilotprojekt

  • Kinnerup, Lars Bo (Projektleder)
  • Brænder, Birgit Risgaard (Projektleder)
  • von Magius, Merete Schou (Projektleder)
  • Buhl, Mie (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Vi etablerer et projekt, der undersøger, Hvordan læring gennem brug/produktion af visualiseringer og billeder genererer faglig kompetence fx i læreruddannelsens linjefag: billedkunstfag, danskfag og naturfag (gerne flere).
Projektgruppen samarbejder om udvikling, afprøvning og evaluering af undervisningsforløb, hvor visuel læring er en integreret del af det didaktiske design, og hvor visualiseringers rolle i læreprocesserne kan undersøges.
Den teoretiske ramme for undersøgelsen baseres på viden om visuel læring, didaktik og læringsdesign. Endvidere for hvordan viden genereres gennem praksis.
Den metodiske tilgang tager pragmatisk udgangspunkt i, hvordan viden bliver til gennem design og praksisafprøvninger. Praksisafprøvningerne dokumenteres gennem studenterportfolio, undervisningsplaner + observationer (foto?), der udgør det empiriske materiale. Materialet analyseres og resultaterne formidles i artikel. Endvidere indgår resultaterne i projektansøgning.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1831/01/19