Visuel støtte

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at afprøve hvordan visuel støtte til de studerendes læring af psykomotorisk behandling kan fungere pædagogisk og didaktisk på en faglig og etisk forsvarlig måde.
I forbindelse med de pædagogiske overvejelser i projektet Implementering af ny OT-tid med afprøvning i efteråret 2012 , ønskes det at afprøve, hvorvidt en visuel støtte til de studerendes læring af den psykomotoriske behandling er brugbar, idet det har vist sig, at en del studerende efterspørger dette i forhold til at huske grundlæggende greb.
Der har tidligere hersket en faglig og etisk begrundet modvilje mod at give de studerende, der har udtrykt behov for en visuel støtte i deres træning, lov til at optage video af behandlingssekvenser til støtte for deres læring.
Der har tillige været en pædagogisk og didaktisk tilbageholdenhed, fordi de visuelle indtryk ikke rummer proprioceptive indtryk, som er væsentlige for forståelsen af, hvad klienten skal kunne opleve i behandlingen.
I forbindelse med ” Udvikling af OT-tid (obligatorisk træning)” er dog et ønske med delprojektet at afprøve det pædagogiske redskab visuel støtte i undervisningen, således at de studerende, der har behov for den visuelle støtte for hukommelsen, kan tilbydes det som en forsøgsordning.
Det er tanken at tage billeder af hændernes kontekst-bestemte placering på kroppen og filme bevægelsen i forhold til muskulaturen på klienten, samt vise hændernes placering på anatomiske plancher og på skelettet og umiddelbart at uploade små film, så de kan ses igen direkte i undervisningen og bruges efterfølgende i OT tiden af de studerende, der har behov herfor.
Det er tanken, at denne støtte kan give studerende, der er usikre på det faglige fundament i form af erfaring med de grundlæggende greb, sikkerhed til at kunne eksperimentere og udvikle deres kreativitet i forhold til anvendelsen af den psykomotoriske behandling.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/01/1331/12/13

Emneord

  • psykomotorik
  • behandling
  • terapi
  • manuel terapi
  • OT
  • studerende
  • visuel
  • greb