Vold som blind passager

  • Iversen, Dorthe Christiane Zinck (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

”Vold som blind passager” - et voldsforebyggende projekt, støttet af Arbejdstilsynet. Projektet forgik i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen i Fredericia. Gennem projektet blev der konkret udviklet undervisningsmateriale til brug for studerende og praktikvejledere. Det narretive havde især fokus i dette projekt hvor forsker Marianne Horsdal, Syddansk Universitet havde en central rolle i projektet som ekstern konsulent. Foruden Marianne selv udarbejdede egne artikler på baggrund af projektet, har undertegende også udarbejdet en artikel på baggrund af projektet. Der henvises til linket.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/0201/06/03