Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er i VIA i 2019 udviklet en prototype for et virtuel reality læringsredskab kaldet ”Everyday Nurse”, der giver mulighed for, at studerende kan træne overblik og dilemmafyldte prioriteringer, som hører med til jobbet som sygeplejerske i dagens Danmark – blandt andet når én sygeplejerske skal passe 11 indlagte og alvorligt syge patienter.
Udviklingen af prototypen har fundet sted i et tværprofessionelt samarbejde mellem VIAs sygeplejerske i Aarhus og IT-ingeniøruddannelse (Software Technology Engineering) i Horsens.
Der er lavet en aftale mellem VIA University College i Aarhus og AATE VR, hvor AATE VR overtager ejerskabet af ’Everyday Nurse’ mhp. at genudvikle og videreudvikle konceptet, så det fremstår færdigt og fuldt ud anvendeligt. Læringsscenariet ’Everyday Nurse’ vil blive en del af AATE VR’s eksisterende platform SundSim. Videreudvikling af prototypen sker med henblik på faglig kvalificering og kommercialisering.
Ambitionen med udviklingen af VR læringsredskaber er at understøtte sygeplejerskeuddannelsen som en moderne, spændende og praksisnær uddannelse. Dette stiller krav til vekslende læringsrum og -redskaber. Det innovative samarbejde stiler mod at videreudvikle det virtuelle læringsrum, hvor de studerende oplever en tryghed, som kan understøtte deres træning i og udvikling af handlemod. Desuden rettes et fokus på de studerendes tryghed i overgangen fra studie- til arbejdsliv, da VR-træning giver de studerende mulighed for at kunne erfare konsekvenser af fejl – og at turde fejle i et risikofrit læringsmiljø.
Kompleksiteten i Everyday Nurse kvalificeres og nuanceres gennem afprøvning, evaluering og inddragelse af national såvel som international forskning samt undervisningspraksis. Der inddrages studerende såvel som undervisere i afprøvnings- og datagenereringsfaserne.

Nøgleresultater

Et virtual reality læringsredskab
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato24/06/2231/12/22

Samarbejdspartnere

  • AATE VR (Projektpartner)
  • Danish Life Science Cluster (Medansøger)
  • VIA Forskningsprogrammet Sundhedsteknologi, Metodeudvikling og Etik (Projektpartner) (leder)
  • VIA Sygeplejerskeuddannelsen Aarhus (Projektpartner)

Emneord

  • sygeplejerskeuddannelsen
  • virtual reality
  • simulation
  • læringsredskab
  • teknologi