Vurdering af digitale elevproduktioner - fase 1

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Forskningsprojekt under forskningsmiljøet Digitale læringsressourcer på Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol. Forskningsprojektet undersøger om systematisk produktorienteret feedback på skoleelevers digitale produktioner bidrager til højnelsen af kvaliteten af disse produktioner. I fase 1 gennemføres tre delundersøgelser: Systematisk undersøgelse af, hvordan Forenklede Fælles Mål 2014 har implementeret digital produktion i skolefagene, systematisk undersøgelse af læremidler rettet mod medieundervisning og case studies i form af kvalitative interviews med lærere, der arbejder med digital produktion i skolens fag. På grundlag af disse undersøgelser udvikles en prototype på et vurderingsredskab, der kan anvendes til produktorienteret feedback.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato01/08/1430/06/15