Vurdering af effekten af anvendelse af beskrivende radiografer

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Project 1: CO-score; A new method for quality assessment of radiology reports. The aim of the study was to develope and test a new method to assess radiology reports, based on the patients clinical outcome.
  Project 2: A clinical trial were the reporting performance is compared between reporting radiographers and different medical groups such as trainee radiologists and A&E fast track doctors.

  Lægmandssprog

  Projektet indeholder to studier. Det ene rette sig mod udviklingen og afprøvning af en ny metode til at vurdere kvaliteten af røntgenbeskrivelser. Metoden er testet på beskrivende radiografer og deres beskrivelser af røntgenbilleder af knogler. Metoden tager udgangspunkt i patientens kliniske følger efter behandling baseret på radiografens røntgenbeskrivelse.
  Det andet studie sammenligner beskrivende radiografers evner til at beskrive røntgenbilleder af knogler, henvist fra skadestuen, sammenlignet med forskellige lægegruppers evner til dette.
  StatusIkke startet