Web-tv for kulturinstitutioner - om video som medie i mødet mellem museer og brugere

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet resultatet af et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst (SMK) og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) om at belyse og undersøge, hvordan web-tv kan bruges i museums- og kunstformidlingen. Samarbejdet indledtes tilbage i 2010 med etableringen af projektet ”Kvalificeret kulturformidling gennem web-tv”, som har fået støtte fra Kulturstyrelsen. Projektet er afsluttet med udgivelse af publikation februar 2015 (se denne)
Formålet med projektet har været at belyse følgende spørgsmål:
—Hvordan bruges web-tv i museums- og kunstformidling?
—Hvordan kan det beskrives og kategoriseres?
—Hvilke faktorer er vigtige at forholde sig til, når web-tv er kommunikationsmidlet?
—Hvordan er brugernes oplevelse af web-tv?
Analysearbejdet og erkendelserne er ikke kun sket inden for projektets rammer, men har foregået løbende i perioden gennem SMK’s praksis på om- rådet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles undervisnings- og udviklingsaktiviteter.

Projektet har også været løftestang for en række konkrete afprøvninger af brugen af web-tv i regi af SMK og har kvalificeret undervisningen på DMJX. Der har været afholdt værdifulde møder og vidensudvekslinger med Tate Modern i London, og MoMA i New York. De to museer var vigtige inspirationskilder og samarbejdspartnere i forløbet. De indgik også som aktive deltagere i et større symposium, som blev afholdt midtvejs i projektet i foråret 2012 sammen med ca. 100 deltagere fra den danske museumsverden.
Kort titelWeb-tv for kulturinstitutioner
StatusIkke startet