Webaktiviteter i Studieaktivitetsmodellen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at give de studerende webliteracy til brug i studieaktivitetsmodellens kvadrant 3 og 4 og at give undervisere kompetencer til at understøtte de studerendes egen initiering.
Projektet bidrager til implementering af studieaktivitetsmodellen og vil være med til at etablere en bred, effektiv og tilgængelig vifte af studieaktiviteter.
Projektet bidrager til udvikling af nye undervisnings- og organiseringsformer, som vil støtte de studerendes selvinitierede studieaktiviteter.
Projektet bidrager endvidere til udvikling af de studerendes kompetencer til at forestå self-paced learning og til organisering og understøttelse egne/kollektive studieprocesser af professionsfaglig art.
Projektet bidrager til at styrke studenterdeltagelse og kollaborative arbejdsformer.
Projektet bidrager til udvikling af koncepter for studenterdeltagelse med fokus på Studieaktivitetsmodellens kvadrant 3 og 4.
StatusAfkortet
Effektiv start/slut dato01/12/1426/06/15

Emneord

  • blended learning
  • web 2.0 virtuel læring