A View of DANIDAs Policy Note on Food Security through A Policy Coherent Lens: Review of implementation of DANIDAs policy note on Food Security - I wish to invite politicians to ask their civil servants to review DANIDAs food security policy implementation in the light of new international milestones

Aileen Robertson

  Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

  3 Downloads (Pure)

  Abstract

  Formålet med denne note er at sikre maksimering af støtten til fattigdomsbekæmpelse ved at analysere diverse strategier og identificere synergier, der kan effektivisere bistandsarbedjet. Netop ved at fokusere på sammenhænge i diverse strategier – og ikke kun på vertikale isolerede tiltag – kan mange af de overordnede 2015 mål forbedres. Ernæring må og skal indgå som en eksplicit del af strategier og planerne indenfor landbrug, sundhed, vand og sanitet, miljø og uddannelse, men det er ikke nok. Disse planer må også være sammenhængende så man kan sikre, at de overordnede resultater opnås samt at utilsigtede skadelige virkninger forebygges. I kommentaren bliver Danidas ‘Policy Note on Food Security’ analyseret og diskuteret, specielt hvordan de forskellige sektorer bedre kan samarbejde og udvikle løsninger, der giver resultater og synergier indenfor befolkningstilvækst, seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, samt mindsker miljøbelastning. De områder, der bliver analyseret er (i) ‘Sammenhænge i udviklingsstrategier’; (ii) ‘Ernærings-usikkerhed hæmmer udvikling’; (iii) ‘Bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion’; (iv) ‘2015’ og den efterfølgende dagsorden, og (v) ”Grøn Vækst og Klimaforandring”.
  (i) Danidas ‘Policy Coherence for Development’ omfatter ganske rigtigt ‘fødevaresikkerhed’ og ‘klimaændringer’ som prioritetsområder, men synergier kan opnås, hvis ernæring bruges som det grundlæggende udgangspunkt og eksplicit medinddrages ved implementeringen.
  (ii) I kommentaren ‘Ernærings-usikkerhed hæmmer udvikling’ understreges det, at hvis ‘underernæring’ og ‘sult’ forveksles, findes disse synergier ikke og sparsomme resourcer spildes. I Danida`s ’Policy Note on Food Security’ nævnes det, at ‘852 million are living in hunger’, altså sult. Det er imidlertid snarere kronisk underernæring end sult; kronisk underernærirng er skadelig for vores indlaæringsevne, job muligheder samt økonomisk vækst. En tredjedel af alle børn i verden lider af kronisk underernæring og er hæmmet i vækst (højde).
  (iii) ‘Bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion’ er med rette en prioritet i Danidas strategiske program ‘A Greener World for All (NEC)’. Faktisk peger man på, at landbrugets og fødevaresektorens primære rolle er at brødføde befolkningen ved at øge tilgængeligheden og forbruget af sikre, miljørigtige madvarer, der er i overensstemmelse med ernæringsmæssige anbefalinger og til overkommelige priser. Derfor fortjener landbrug og fødevaresektor større opmærksomhed fra beslutningstagere og donorer.
  (iv) Arbejdet med ‘Post 2015-Agenda’ repræsenterer en mulighed for at reducere de faktorer, der hæmmer vækst, både ernæringsmæssigt og økonomisk. Den Internationale Ernæringskonference (ICN2) i november 2014 vil være en god platform for diskussion af de muligheder regeringer og det internationale samfund har for at reducere den globale kroniske underernæring.
  (v) Det er svært at forestille sig, at forbedring på området for ‘Grøn Vækst og Klimaforandringer’ vil finde sted uden en dramatisk reduktion i antallet af mennesker, der lever i fattigdom og lider af kronisk underernæring. En sådan reduktion vil ikke finde sted med mindre man sikrer sig, at der er sammenhæng i strategier på området fødevare- og ernæringssikkerhed. I Danidas NEC-strategi er det faktisk beskrevet således: ’fødevare- og ernæringssikkerhed for fattige og sårbare mennesker er ikke kun et spørgsmål om tilstrækkelig global fødevareforsyning, men også om den fysiske og økonomiske adgang til [f.eks.ernærings- og miljørigtige] fødevarer.’ I virkeligheden understreger man, at en sådan produktion har en lang række forudsætninger indenfor bl.a. sundhed, fødevare- og ernæringssikkerhed, bæredygtige erhverv, robuste miljøer og landbrugets evne til at hamle op med klimatiske forandringer.
  Fødevare- og ernæringssikkerhed er på vej op på den internationale udviklingsdagsorden. Antallet af kronisk underernærede vil fordobles over de næste 15 år, specielt hvis synergier mellem politikområder ikke fremmes. Dette vil også have store negative konsekvenser for den økonomiske udvikling.. WHO’s medlemslande godkendte et globalt mål, nemlig at der skal opnås en reduktion i antallet af kronisk underernærede på 40% inden 2025. Danida kan - ved at se på sin egen strategi ”food security” gennem en sådan ‘synergilinse’ bedre fremme menneskerettigheder og bekæmpe fattigdom. Dette er også beskrevet i ‘ Retten til et bedre liv’, og det kan – hvis der sættes fokus på synergier og resultater spille en nøglerolle gennem påvirkning af det internationale samfund til at gøre det samme
  OriginalsprogEngelsk
  Antal sider22
  StatusUdgivet - 2014

  Emneord

  • kost

  Citationsformater