Afgangsprojekt: Diplomuddannelsen i ledelse

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomDiplomFormidling

Abstract

Dette afgangsprojekt handler om den koordinatorrolle, som jeg har bestredet i lidt over et år.
Der er tale om en ny funktion i VIA Bibliotekerne, som blev oprettet i forbindelse med en omstrukturering af den samlede biblioteksledelse. Det centrale omdrejningspunkt for opgaven er, hvordan jeg, som koordinator, kan være med til at sikre, at Studiebiblioteket fortsat har fokus på kerneopgaven, og hvilke rammer jeg, som koordinator, har mulighed for at sætte for at understøtte medarbejdernes arbejde med kerneopgaven. De tematiske nedslag som jeg har valgt at fokusere på i dette afgangsprojekt, er for det første samarbejdsformer, såsom team, relationel koordinering og social kapital, for det andet
motivation og kommunikation og for det tredje ledelsesformer og centrale begreber som magt, etik og legitimitet. Den empiriske del af opgaven består af to interviews med ledere og et fokusgruppeinterview med medarbejderne.
De tematiske nedslag har gjort mig klogere på mit virke i koordinatorrollen, og har vist at jeg skal have fokus på både kommunikation, relationelle aspekter og ledelsesmæssige teorier, for at kunne skabe de bedste arbejdsbetingelser for medarbejderne på Studiebiblioteket.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 2017

Emneord

  • ledelse

Citationsformater