Aktivitetsidentitet: Betydning for tilknytning til arbejdsmarkedet for voksne mennesker med misbrugsproblematikker.

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomKandidatspecialeForskningpeer review

Abstract

Formålet med denne undersøgelse var at udforske, hvilken betydning oplevelsen af aktivitetsidentitet kan have for tilknytning til arbejdsmarkedet for voksne mennesker med stof- eller alkoholmisbrug i en dansk kontekst. Undersøgelsens fund tager udgangspunkt i et aktivitetsvidenskabeligt perspektiv, hvor identitetsdannelsen søges forstået gennem menneskets engagement i hverdagslivets aktiviteter. Det videnskabelige grundlag er humanistisk sundhedsforskning og der anvendes et kvalitativt, deskriptivt og interpreterende forskningsdesign med kvalitative forskningsinterviews som empirisk undersøgelsesmetode. Til dataanalysen anvendes en fænomenologisk hermeneutisk tolkningsmetode inspireret af den franske filosof Paul Ricoeur.
Konklusion: Undersøgelsens resultater indikerer, at der eksisterer et dynamisk forhold mellem aktivitetsidentitet og arbejdsmarkedstilknytning. Resultatet af undersøgelsen viser, at stof- og alkoholmisbrug med dertilhørende aktiviteter tjener subjektive formål, bidrager til opfattelsen af aktivitetsidentitet og skaber et særligt aktivitetsmønster i hverdagen. Ved misbrugsophør er der behov for udvikling af et nyt aktivitetsrepertoire og etablering af et nyt aktivitetsmønster. Det har betydning for identitetsopfattelsen, at aktivitetsrepertoiret omfatter subjektive og socialt værdsatte aktiviteter, hvormed meningsfuldt engagement og social anerkendelse kan opnås. Muligheden for at skabe eller genskabe en nuanceret aktivitetsidentitet ved at engagere sig i betydningsfulde aktiviteter (alene eller sammen med andre) viste sig at have betydning for social anerkendelse, selvtillid og selvværd, identifikation af egne ressourcer, forventninger til egen udvikling og tro på egen formåen. Denne anerkendelse af egen værdi kunne opnås via engagement i arbejde eller andre betydningsfulde aktiviteter og dannede således et frugtbart udgangspunkt for at præstere i arbejdslivet.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 2017

Emneord

  • aktivitet
  • ergoterapi
  • identitet
  • udsatte
  • interviewundersøgelser
  • arbejdsmarked
  • identitetsdannelse
  • misbrug

Citationsformater