Almen didaktik i læreruddannelsen? En kortlægning af den anvendte litteratur i almen undervisningskompetence på de danske læreruddannelser

Publikation: Bog/antologi/rapport/Ph.d. afhandlingRapportFormidling

202 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten kortlægger den litteratur, der anvendes i undervisningen i kompetenceområdet almen undervisningskompetence – det kompetenceområde, der ligger tættest på det tidligere fællesfag almen didaktik – på landets offentlige læreruddannelser.
Baggrunden for kortlægningen er dels aktuelle diskussioner om vidensgrundlaget og fagligheden på læreruddannelsen, blandt andet i forbindelse med den politiske aftale i 2021 om en ny læreruddannelse. Endvidere bunder kortlægningen i en forskningsmæssig interesse i det almendidaktiske vidensområdes udvikling og status. Kortlægningen kombinerer disse to undersøgelsesfelter, idet den undersøger både vidensgrundlag og indhold i almen undervisningskompetence – konkret hvilke typer af litteratur, der anvendes i undervisningen, og hvilke temaer, der behandles i denne litteratur.
Læreruddannelsen forventes at integrere forsknings- og udviklingsbaseret viden i undervisningen. Det betyder, at der pågår løbende bestræbelser på at udvikle formater for denne integration – og på i det hele taget at afklare hvilke typer, roller og forståelser af forskning og udvikling, der er relevante i uddannelsen af lærere. I kortlægningen søger vi at indfange noget af denne kompleksitet ved at undersøge forekomsten af flere forskellige genrer eller publikationstyper i undervisningslitteraturen, herunder litteraturtyper, der i forskellig grad og på forskellig vis kan siges at være forsknings- eller udviklingsbaseret.
På læreruddannelsen har det almendidaktiske perspektiv siden 2013-læreruddannelsesloven mest tydeligt været tematiseret i kompetenceområdet almen undervisningskompetence, og fra 2023 vil fagområdet igen indgå i fællesfaget pædagogik og almen didaktik. Kompleksitet kendetegner også dette fag- eller kompetenceområde, der er præget af en fundamental flertydighed i sit indholdsmæssige grundlag. Som et alment perspektiv på undervisning placerer området sig pr. definition i et spændingsfelt mellem de forskellige skoleundervisningsfag såvel som mellem en lang række relevante fag- og forskningsdiscipliner. Området har historisk haft en række forskellige udformninger og placeringer i læreruddannelsen. I sin aktuelle udformning defineres faget (kompetenceområdet) ud fra et kompetenceperspektiv, men inden for denne ramme kan området lokalt udmøntes ret forskelligt. I kortlægningen søger vi at indfange noget af denne kompleksitet ved at undersøge hvilke titler og temaer, der behandles i undervisningslitteraturen.
Rapporten kortlægger den litteratur, som underviserne opgav som undervisningslitteratur i modulet/kompetenceområdet almen undervisningskompetence i studieåret 2020/2021. Kortlægningen belyser hvilke typer af litteratur, herunder forskningslitteratur, der anvendes, og hvilke konkrete titler og emner der anvendes og behandles. Grundlaget for kortlægningen er litteraturlister fremsendt af 29 undervisere fra alle landets læreruddannelser, hvilket udgør stort set alle undervisere i kompetenceområdet i det pågældende studieår.
OriginalsprogDansk
ForlagUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Antal sider69
ISBN (Elektronisk)978-87-93067-62-2
StatusUdgivet - 2022

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • Almen didaktik
  • Almen undervisningskompetence
  • Litteraturkortlægning
  • Læreruddannelse
  • Læring, pædagogik og undervisning

Citationsformater