Anmodning om lektorbedømmelse

Ines Geishauser

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomLektorbedømmelsesmaterialerFormidling

3 Downloads (Pure)

Abstract

Anmodningen indeholder en beskrivelse af mine arbejdsopgaver indenfor natur- og kulturformidlingsuddannelsen samt en række refleksioner, som er knyttet til disse arbejdsopgaver. Grundlæggende har de store udfordringer i begyndelsen af min adjunktperiode været, at natur- og kulturformidlingsuddannelsen var en ny uddannelse med få studerende og få fast tilknyttede undervisere. Uddannelsen manglede professionsidentitet og delvist også professionsrettethed. På denne baggrund har min opgave været at udvikle uddannelsen i forhold til professionen samt at udvikle de to fag ”Kommunikation og formidlingsformer” og ”Interkulturel kommunikation”, således at fagene blev strukturerede og målrettede samt blev en integreret del af den samlede uddannelse.
For at løse disse opgaver har jeg brugt en palet af værktøjer. For det første tog jeg udgangspunkt i min egen faglige og pædagogiske baggrund og ikke mindst min egen professionsidentitet. Derudover benyttede jeg mig strategisk af muligheden for at tilknytte eksterne forelæsere, for at give de studerende yderligere mulighed for at spejle sig i personer med en professionsidentitet
med relevans for natur- og kulturformidlingsuddannelsen. Dernæst har jeg som en central del i udviklingen af fagenes professionsrettethed defineret videns-,
færdigheds- og kompetenceområder. Denne udvikling af uddannelsen og fagområderne tog udgangspunkt i den europæiske kvalifikationsramme for videregående uddannelser (jf. Bolognaprocessen), således som det er formuleret bl.a. i akkrediteringsbekendtgørelsens bilag 444. Udviklingsarbejdet
førte frem til udarbejdelsen af et forslag til en ny bekendtgørelse, som blev godkendt af Undervisningsministeriet i 2011.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 31 jan. 2013

Citationsformater