At blive en kompetent lærer. Et praksisbaseret studie af nye lærers håndteringer af ekstra-curriculære aktiviteter

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomPh.d. afhandlingForskningpeer review

Abstract

At blive en kompetent lærer. Et praksisbaseret studie af nye læreres håndteringer af ekstra-curriculære aktiviteter

Abstract:
Jeg vil i afhandlingen optegne en empirisk genereret og teoretisk diskuteret forståelse af, hvordan den kompetente lærer kan forstås, hvilke lærerkompetencer til at håndtere ekstra-curriculære aktiviteter, der kræves i skolen, og hvordan nye lærere fra den skolebaserede læreruddannelse har lært og udviklet disse lærerkompetencer. De nye lærere deltager i en særlig tilrettelagt og organiseret læreruddannelsen, hvor de er ansat som lærere i en tredjedel stilling, mens de studerer til lærer. Jeg fulgte dem på deres 4 år på læreruddannelsen og deres første år som uddannede lærere. Det blev tydeligt for mig under mine observationer i skolen, hvor jeg fulgte de nye lærer rundt i deres hverdag på skolen, at de nye lærere håndterer en lang række aktiviteter ud over den curriculære del af undervisningen. Jeg har valgt at kalde disse aktiviteter ekstra-curriculære aktiviteter. Det drejer sig blandt andet om håndteringer af klasserummets materialitet, egne og elevers følelser, normativiteter, og forskellige relationelle forhold til forskellige elever. De ekstra-curriculære aktiviteter kan betegnes metaforisk som det klister, der får undervisningen til at hænge sammen. Baggrunden for denne forsknings2interesse er en kritisk opmærksomhed overfor forskningen i lærerkompetencer, som primært har fokus rettet mod de curriculære kompetencer (Egelund, 2011, Nordenbo, m.fl. 2008, Hattie, 2008).
Foruden en opmærksomhed over for håndteringen af ekstra-curriculære aktiviteter i undervisningen gav mit etnografisk inspirerede studie mig indsigt i andre læreropgaver, der foregik i mellemrummene før og efter undervisningen. I mellemrummene deltog de nye lærere i en række praksisser. De deltog i gangvagt, teamsamarbejde, samarbejde med skoleledelse, samarbejde med kolleger og skolepædagoger. Jeg har i kvalitative semi-strukturerede interviews spurgt ind til deres forståelse af deres håndteringer af de forskellige ekstra-curriculære aktiviteter i og udenfor undervisningen. Dette empiriske materiale udgør sammen med udvalgte politiske dokumenter grundlaget for analysen i afhandlingen.
Jeg er videnskabsteoretisk inspireret af Theodore Schatzkis sociale praksisteori (2002, 2017a, 2017b), da jeg under observationerne oplevede, at praksisteorien og det empiriske materiale gensidigt kunne belyse hinanden. I Schatzkis perspektiv opretholdes og understøttes enhver praksis gennem regler, mål, normativiteter, affektivitet og menneskers generelle forståelser af, hvad praksissen går ud på. Da mange læringsteorier opererer med et underteoretiseret praksisbegreb (Hager, 2012) har jeg haft brug for et teoretisk perspektiv, der kunne bidrage med et velteoretiseret begreb om praksis. Med dette praksisbegreb som perspektiv kunne jeg få øje på, hvordan forskellige praksisser væver sig ind i hinanden, når de nye lærere arbejder.
Min empiriske analyse har vist:
1. At det for de nye lærere er det vigtigere at kunne skabe situeret balance mellem nærhed og distance til eleverne end at være curriculær fagligt kompetent.
2. At de nye lærere skal kunne håndtere situeret grænsesætning, veksle mellem forskellige tilgange til eleverne og håndtere egen følelser og irettesættelser af eleverne i deres praksisdeltagelser.
3. At normativiteter fra læreruddannelsens praksisser kan genfindes i skolens praksisser.
4. At de nye lærere har lært at skabe sammenhæng mellem deres læring og erfaringer fra tidligere og nuværende praksisdeltagelser.
5. Og at denne læring kan føre til situeret kompetent håndtering af lærerarbejdet opgaver i undervisningen og udenfor den.
Mit problemformulering lyder:
Hvordan udvikler nye lærere fra den skolebaserede læreruddannelse kompetencer til at håndtere ekstra-curriculære aktiviteter i lærerarbejdets praksisser?
Forskningsspørgsmål:
1. Hvordan kan begrebet om den kompetente lærer forstås?
2. Hvordan håndterer de nye lærere lærerarbejdets kompleksitet kompetent?
3. Hvordan udvikler og lærer de nye lærere lærerkompetencer?

Er du interesseret i at læse afhandlingen, skriv da til mig på amh@pha.dk og du vil få min ph.d. tilsendt.
OriginalsprogDansk
Vejledere/rådgivere
  • Nortvig, Anne-Mette, Vejleder
  • Jørgensen, Christian Helms, Vejleder, Ekstern person
UdgivelsesstedRoskilde
Udgiver
ISBN'er, trykt978-87-7349-983-2
StatusUdgivet - 6 apr. 2018

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning

Citationsformater