At muliggøre aktivitet og deltagelse - rehabilitering til arbejdsmarkedet med velfærdsteknologi. Casestudie af specialiserede konsulentydelser til personer med nedsat synsfunktion.

Lotte Karmark Bro

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomMasterFormidling

Abstract


Titel: At muliggøre aktivitet og deltagelse – rehabilitering til arbejdsmarkedet med velfærdsteknologi. Casestudie af specialiserede konsulentydelser til personer med nedsat synsfunktion.
Formål: At frembringe viden om faktorer, der kan påvirke resultatet af erhvervsrettet rehabilitering med velfærdsteknologi, for at klarlægge sammenhængen og sammenspillet mellem disse, og derved kvalificere specialrådgivning i et fremadrettet perspektiv.
Teori: CAT-modellen benyttes som primær teoretisk referenceramme til klarlægning af faktorer for aktivitetsudførelse. PEO-modellen benyttes som forståelsesramme for aktivitetsudførelse. HAAT-modellen fokuserer på samspillet mellem de forskellige faktorer. Til en samlet forståelse og tolkning af data er udarbejdet en teorisyntese ´Aktivitetsudførelse med velfærdsteknologi´, som ses i en samlet rehabiliteringskontekst.
Metode: Projektet er gennemført som et retrospektivt casestudie af specialiserede konsulentydelser fra to specialrådgivningscentre i Danmark. Designet inddrager kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Der er benyttet spørgeskemaundersøgelse til screening af specialrådgivningsforløb for at identificere repræsentative informanter til uddybende semistrukturerede interviews.
Empiri: 27 respondenter indgik i telefonspørgeskemaundersøgelse og 4 informanter indgik i interviewundersøgelsen.
Resultater: Undersøgelsen har identificeret fremmende og hæmmende faktorer i det komplekse sammenspil der sker mellem omgivelsesfaktorer, aktivitetsfaktorer, den velfærdsteknologiske løsning og de personlige faktorer for at opnå optimal nytte af kompenserende arbejdsredskaber. Undersøgelsen kan benyttes til at sætte fokus på særlige indsatsfelter for optimering og kvalificering af ydelsen og sætter fokus på behovet for information om serviceydelser, særligt udstyr og adgang til disse.
Konklusion: Velfærdsteknologi er afgørende som kompenserende foranstaltning ved erhvervsrettet rehabilitering, idet det skaber mulighed for aktivitet og deltagelse på arbejdsmarkedet for personer med nedsat synsfunktionsevne. En forudsætning for optimal nytte er færdigheder i at anvende udstyret og teknisk funktionalitet på arbejdspladsen.
Nøgleord: rehabilitering til arbejdsmarkedet, velfærdsteknologi, nedsat synsfunktion, Comprehensive Assistive Technology model (CAT-model).
OriginalsprogDansk
StatusIkke-udgivet - aug. 2011
Udgivet eksterntJa

Citationsformater