”At sende på samme frekvens”: Pædagoger og forældres tillidsarbejde i danske vuggestuer

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftsartikelForskningpeer review

Abstract

Relationen mellem forældre og velfærdsstaten anskues ofte med udgangspunkt i, at denne indebærer en grundlæggende asymmetri. Enten i kraft af diskurser om forældrene som de magtfulde og krævende forbrugerforældre (fx Larsen 2005), eller diskurser om velfærdsinstitutionerne som de styrende, magtfulde, involveringskrævende, tillidskrævende eller mistillidsskabende (fx Ravn et. al 2008; Knudsen 2008, Dannesboe et. al. 2012; Johansen 2013). Siden 1900-tallet har omgangsformerne i relationen mellem forældre og småbørnsinstitutionernes personale forandret sig fra formaliserede til informaliserede (Elias 2000, 1983, Wouters 1986, 2011), og endelig til det man i dag kunne betegne som nyformaliserede omgangsformer (Høyrup 2018). Dette betyder at magtbalancen i denne relation i dag kan siges at være præget af en udtalt ambivalens, hvor pædagoger og forældre på samme tid skal henholdsvis udøve og skjule magtudtryk for at opretholde tilliden til hinanden.
Med afsæt i empiriske eksempler fra et etnografiske feltarbejde i 2014-2015 fra undertegnedes ph.d.-studie omhandlende tillidsrelationer i danske vuggestuer (Høyrup 2018), argumenteres der i denne artikel for, at denne asymmetri balanceres løbende gennem hverdagens subtile interaktioner. Artiklen viser, hvordan hverken forældre eller pædagoger entydigt kan positioneres som ’de magtfulde’, idet begge parter i det daglige arbejder for at udtrykke og demonstrere tillid til hinanden. Analysen fokuserer på dette arbejdes rammesætninger og forskellige udformninger i hverdagen, fx når forældrene henter og bringer deres børn i vuggestuen, samt under mere formelle møder mellem forældre og pædagoger. Mens disse situationer umiddelbart forekommer udpræget fredsommelige og venskabelige, afspejler de samtidig en vis anspændthed, som fremanalyses i artiklen. Der argumenteres for, at både pædagoger og forældre investerer i et intensivt og følsomt tillidsarbejde for at skabe og opretholde tillid til hinanden. Dette analyseres dels som udtryk for et ansigtsarbejde (Goffman 1982,1990) og dels som et følelsesarbejde (Hochschild 1979, 2012). Forholdet mellem forældre og pædagoger forstås i sin historiske kontekst og som indgående i en større figuration af grundlæggende gensidigt afhængige individer (Elias 2000, 1983, 1970).
OriginalsprogDansk
TidsskriftDansk pædagogisk Tidsskrift
Vol/bind1
Antal sider15
ISSN0904-2393
StatusUnder udarbejdelse - jan. 2021

Emneord

  • forældre

Citationsformater