Børneliv på døgninstitution. Socialpædagogik på tværs af børns livssammenhænge

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomPh.d. afhandlingForskning

Abstract

Afhandlingen undersøger socialpædagogisk støtte til børn og unge på en udvalgt døgninstitution set ud fra børn og forældres perspektiver. Fokus er på de livsbetingelser en døgninstitution skaber for børn og forældre og det hverdagsliv børnene har mulighed for at deltage i. Afhandlingen tager teoretisk afsæt i kritisk psykologi og social praksisteori, hvor børn og unges udvikling anskues som knyttet til deres deltagelse i og på tværs af sociale praksisser.
I afhandlingen efterspørges socialpædagogiske tanke-og handlemuligheder i forhold til udformningen af en støtte, der både er begrundet i et professionelt perspektiv på børns behov og tager udgangspunkt i en forståelse af at børn og forældre er handlende subjekter i skabelsen af egen livsførelse.
Forskningsprojektet har gennnem intervews og deltagerobservation fulgt ni børns ophold på døgninstitutionen over to år tillige med de professionelles tværinstitutionelle samarbejde og samarbejdet med forældre.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 2007

Emneord

  • pædagogisk arbejde
  • omsorgssvigt
  • inklusion
  • brugerinddragelse
  • børnepsykologi
  • anbringelse uden for hjemmet

Citationsformater