Becoming in the middle: towards a new materialist perspective on middle management positions in education

Maria Hvid Bech Dille

Publikation: Bog/antologi/rapport/Ph.d. afhandlingPh.d. afhandlingForskningpeer review

Abstract

Denne afhandling udforsker nye mellemlederpositioner i offentlige uddannelsesorganisationer i Danmark, og specifikt de komplekse og til tider udfordrende tilblivelsesprocesser som mellemleder. I lyset af det seneste årtis uddannelsesreformer, viser afhandlingen hvordan udvalgte lærere i grundskolen i særlige vejlederpositioner indgår som en form for uformelle mellemledere. Det gør de i den forstand, at de samarbejder tæt med skoleledelsen i udviklingen af skolen som organisation, der i sidste ende har til hensigt at styrke elevernes læring og trivsel. Dette indebærer blandt andet, at de pågældende lærere får ansvaret for at videreudvikle og skærpe kollegers undervisning ved fx, via observation, at facilitere en dialog om og en didaktisk refleksion over den givne undervisningspraksis i et fremadrettet perspektiv.
I mellemlederlitteraturen diskuteres kompleksiteten ved denne position ofte i relation til mellemlederens placering i midten af et organisatorisk hierarki. Det vil sige, at litteraturen i høj grad tager udgangspunkt i en forståelse af mellemledelse som en formel hierarkisk og veldefineret position og heraf fremhæver problematikker, der relaterer sig til den tvetydighed og de spændinger, der kan være forbundet med et arbejde i en organisatorisk midte - mellem to andre organisatoriske lag: det strategiske ledelseslag og det operative lag ”på gulvet”. Det har ført til indsigter, der vedrører mellemlederes oplevelser af at være ’fanget’ i en hierarkisk midte med krydspres af forventninger, potentielle loyalitetskonflikter, divergerende logikker etc. Dog er undersøgelser af mellemledelse, der udforsker de mere subtile, uformelle og uklare konstruktioner af dette arbejde, og som herved ”bryder” med denne hierarkiske forståelse af mellemlederen i en midte, underudviklet.
Dette studie udvikler et konstituerende perspektiv på mellemledelse inspireret af et organisationsteoretisk diskursperspektiv og nymaterialistisk teori. Dette muliggør en ny forståelse af mellemledelse som en arbejdspraksis og -tilblivelse, der skabes i relationerne mellem diverse diskursive og materielle elementer - som del af en hverdagspraksis. Disse diskursive og materielle elementer, som tager del i mellemleder-tilblivelsen, er fx uddannelsesreformer, almindelige læreropgaver, kollegaer, skoleledelser, kollegarelationer, elever, følelser, teknologier mm. Hermed bidrager afhandlingen med en rekonceptualisering af mellemledelse, der udfordrer forståelser af mellemledelse som en prædefineret entitet og hierarkisk form for organisering.
Studiets problemstilling udforskes empirisk gennem et multi-site etnografisk inspireret casestudie af to skolers brug af mellemledere i styrkelsen af skolernes samlede faglige niveau. Igennem tre artikler undersøger studiet dels, i artikel et, udviklingen af metoder, der inkluderer diskursive og materielle elementer. I artiklen inddrages begrebet multimodalitet med henblik på empirisk at kunne tilgå de diskursive og materielle relationer, der er medskabere af mellemledelses-tilblivelsen. I artiklen argumenteres der for, at vi som forskere bør udvikler metoder, der er sensitive overfor multimodalitet og herved de konstitutive dynamikker – også når vi genererer data. Dette betyder, at vi bør anerkende og inkludere multimodaliteter, så som, følelser, kroppe rum, tider, sprog, strukturer, dokumenter, det sagte, såvel som det usagte mm.
I artikel to udfoldes mellemledernes identitetskonstruktionsproces analytisk, og de udfordringer, der relaterer sig til i et flydende nu at skulle agere lærer og mellemleder, ofte på en og samme tid. Analysen viser, hvordan diverse identiteter performes kontinuerligt igennem lærer-hverdagspraksisser og mellemleder-hverdagspraksisser. Dermed fremhæver analysen, at mellemledernes identitetskonstruktionsproces er en form for identitets-forvikling.
Tredje artikel udforsker mellemledernes komplekse og mudrede arbejdespraksisser og deres effekter. Analysen viser, at deres arbejde bliver til på uklare og bevægelige måder igennem forskellige diskursive og materielle elementer, så som strukturer og formelle funktionsbeskrivelse, men også igennem skiftende kollegiale relationer, nye opgaver, tider og steder. Denne tilblivelse producerer forviklinger af klare og uklare distinktioner, der konfigurerer deres arbejde som en form for liminalt arbejde. Det vil sige, et kontinuerlig socialt limbo. Dette medfører både kompleksitetsmaksimerende og kompleksitetsreducerende aspekter til deres arbejde.
Afsluttende diskuterer afhandlingen effekter af mellemledernes arbejdstilblivelse i en dansk uddannelseskontekst. I diskussionen fremhæves det, at selvom der nationalt såvel som lokalt i kommunerne er gjort forsøg med at reducere kompleksiteten for disse medarbejdere - ved, at skoleledelsen i højere grad legitimerer denne position tydeligere ind i organisationsstrukturen - så adresserer disse initiativer kun en del af kompleksiteten. Hvad der ikke er adresseret, er de mere flydende og subtile effekter, der løber i fx arbejdssprækkerne og identitetsforviklingerne relateret til denne position. Det omhandler fx kompenserende praksisser, som mellemlederne udvikler for at kunne stå bedst muligt til rådighed for kolleger og ledelse, for at få ting gjort eller for at kunne være en god kollega mm. Med denne afhandling håber jeg også at skabe opmærksomhed omkring vigtigheden i at legitimere – ikke bare den formelle position – men også de mere flydende og subtile effekter
OriginalsprogEngelsk
UdgivelsesstedAalborg
ForlagAalborg Universitetsforlag
Antal sider213
ISBN (Elektronisk)978-87-7210-909-1
StatusUdgivet - 4 jun. 2021

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Becoming in the middle: towards a new materialist perspective on middle management positions in education'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater