Begærets subjekt og Informationskompetence: en re-installering af subjektet

  Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerBogForskningpeer review

  Abstract

  Afhandlingen introducerer en lacaniansk tilgang til subjektet som blik på informationskompetencebegrebet. Det undersøges gennem en kvalitativ undersøgelse af to forskellige gymnasieklasser ved brug af observation og interviews, hvorledes brug og ikke-brug af sociale medier påvirker undervisningssituationen. Afhandlingen argumenter for, at der, ved at tage udgangspunkt i begærets subjekt, er mulighed for at komplementere og udvide de sociokulturelle og diskursanalytiske forståelser af informationskompetence. Selvom afhandlingen for så vidt er enig med disse tilgange i, at informationskompetencer handler om sociale og diskursive forståelser af måden, hvorpå vi kommunikerer, bruger digitale og sociale medier, og hvordan implicitte kulturelle normer former informationskompetencer (e.g Talja, 1997; Tuominen, 2007; Limberg et al. 2012), argumenteres der for, at disse tilgange med deres store fokus på sociale praksisser og diskurser, støder ind i problemer i forhold til, hvordan den enkelte relaterer til det sociale. Med begærets subjekt som centralt begreb åbnes der for at se og analysere brydninger og kollaps i sociale praksisser og diskurser. Dette åbner for nye forståelser af, hvordan undervisningssituationen struktureres og en ny forståelse af informationskompetence, der også involverer elementer, der kan siges at være mentalt formet opstår.
  Afhandlingen konkluderer, at psykoanalysen kan komplementere de sociale tilgange, idet den er velegnet til at forstå de strukturelle forhold mellem subjektet og det sociale. Den kan tillige udvide synet på, hvordan vi relaterer til digitale- og sociale medier, og samtidig er den i stand til at tage livtag med brud og glidninger mellem diskurser på en ny måde.
  OriginalsprogDansk
  Antal sider189
  StatusUdgivet - 17 feb. 2017

  Citationsformater