Brisement forcé efter total knæalloplastik: Risikofaktorer og langtidsprognose

Publikation: AndetIndlæg i netbaserede medier

Abstract

Baggrund: Grundet forskellige knælidelser får et stigende antal danskere hvert år en total knæalloplastik. Postoperativt er der risiko for udvikling af ledstivhed
med symptomer som smerte og mangelfuld bevægelighed, som kan medføre et langvarigt smertefuldt postoperativt forløb hos patienten.
Ud over at føre til øgede omkostninger er det et invaliderende problem og en frustrerende komplikation for patienten. En metode til behandling af ledstivhed er brisement forcé.
Formål: Studiet består af to delstudier. Formålet med delstudie 1 er at kortlægge eventuelle risikofaktorer for udviklingen af ledstivhed efter total knæalloplastik med behov for brisement forcé. I delstudie 2 undersøges langtidsprognosen hos
patienter med total knæalloplastik, der postoperativt får foretaget brisement forcé.
Langtidsprognosen måles på parametrene smerte, funktionsevne og helbredsrelateret livskvalitet.
Materiale og metode: Der tages udgangspunkt i en kvantitativ metode
i form af to case-controlstudier omhandlende patienter med total knæalloplastik. Data til delstudie 1 er indhentet fra Dansk Knæalloplastik
Register og fra korte tillægsspørgsmål. Data til delstudie 2 er indhentet fra spørgeskemaerne Oxford Knee Score og EQ-5D.
Resultater og konklusion: I studiet kortlægges tidligere operation i samme
knæ og høj præoperativ Knee Society Funktionsscore som risikofaktorer for udvikling af ledstivhed efter total knæalloplastik med behov for brisement forcé. Derudover konkluderes det, at tilstedeværelsen af et præoperativt informationsmøde udgør en beskyttende faktor for udvikling
af komplikationen.
Endvidere konkluderes, at der ikke er statistisk signifikant forskel på langtidsprognosen hos patienter med total knæalloplastik, der postoperativt
udvikler ledstivhed, og som får foretaget brisement forcé, sammenlignet med patienter med total knæalloplastik, der ikke udvikler denne
komplikation.
Perspektivering: Fokus er blevet skærpet omkring væsentlige parametre,
som fysioterapeuter bør være opmærksomme på i mødet med patienter med total
knæalloplastik med henblik på at undgå komplikationen ledstivhed. Vigtigheden af præoperativ patientundervisning er blevet understreget, og kendskabet til risikofaktorerne muliggør, at der kan sættes ind med en øget fysioterapeutisk
indsats hos de patienter, hvor det måtte være nødvendigt.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato2012
StatusUdgivet - 2012

Citationsformater