Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet: en personcentreret tilgang på tværs af professioner og sektorer

Anette Enemark Larsen (Redaktør), Lene Duus (Redaktør), Brigitte Sørensen (Redaktør)

Publikation: Bog/antologi/rapport/Ph.d. afhandlingAntologiForskningpeer review

Abstract

Denne bog fokuserer på involvering af personer, der søger sundhedsvæsenet. Formålet med denne bog er at give sundhedsprofessionelle øget viden og dermed bedre forudsætninger for at praktisere personinvolvering i et tværprofessionelt perspektiv. Personinvolvering forstås som de situationer, hvor personer, der er brugere af sundhedssystemet, er aktive deltagere i mødet med sundhedsvæsenet i det omfang den enkelte kan og vil. Indeholdt heri er derfor, at personen indimellem hverken kan eller skal tage ansvar for egen behandling, men derimod trygt kan forlade sig på, at den nødvendige hjælp gives af kompetente sundhedsprofessionelle.
Involvering af personer i egen behandling eller styring efter det, der giver værdi for den enkelte, er områder, som menes at kunne fremme såvel effekt af som tilfredshed med leverede sundhedsydelser. Kombineret med et mere ligeværdigt, demokratisk syn på brugerne, har dette område stort politisk og sundhedsmæssig bevågenhed. Personinvolvering står derfor højt på såvel de statslige, regionale som kommunale dagsordner og deles af visioner formuleret af danske patienter.
Nødvendigheden af at involvere personen i egen behandling genfindes i andre lande som en del af et internationalt paradigmeskift. Tidligere blev brugere betragtet som passive modtagere af sundhedsydelser. I dag er den overvejende opfattelse, at brugernes aktive indsats og medvirken udgør en væsentlig forudsætning for, at en sundhedsindsats lykkes. Ifølge Danske Patienter ønsker langt de fleste personer at blive involveret i beslutninger angående deres egen sygdom og sundhed. Personernes medvirken kan føre til identi¬ficering af relevante og vedkommende (for-)mål med og større engagement i en tilbudt behandling. Dette giver en bedre forudsætning for at opnå positive resultater af behandlingerne og større patienttilfredshed med det opnåede.
Bogen er skrevet med særligt fokus på ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker. Disse professioner ses derfor også repræsenteret i redaktionsgruppen og bogens forfattere, men bogen henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, der interesserer sig for at arbejde med personinvolvering, og selvfølgelig til patienterne selv.
Bogen er den første af sin art i Danmark. Der er ikke tidligere udkommet bøger, der beskriver alle aspekter af brugerinvolvering på tværs af sundhedssystemet og for studerende/uddannede indenfor de tre professioner.

Bogen indeholder følgende kapitler
I anerkendelse af betydningen af de personer, det hele drejer sig om, gives ordet i kapitel 1 til dem. De efterfølgende kapitler 2-6 introducerer til de kernebegreber, bogen baseres på – herunder den historiske udvikling frem mod dagens tilbud. Dernæst præsenteres, hvordan og hvilke overvejelser der ligger bag involvering i de forskellige dele af sundhedssystemet. Kapitel 7-9 ser på involvering knyttet til mødet med hospitalerne. Kapitel 10 ser på involvering af personer, der modtager interventioner knyttet til socialpsykiatrien. Kapitel 11 omhandler personer, der modtager interventioner på kommunale rehabiliteringsinstitutioner. Kapitel 12 ser på involvering, når personen modtager interventioner i eget hjem, mens kapitel 13 omhandler personen, der modtager interventioner boende på plejehjem. I kapitel 14 er fokus på personen, der modtager palliative indsatser i eget hjem eller på hospice. Endelig præsenteres i kapitel 15 involvering af personer, der er i specifikke behandlingsforløb, men som enten har gentagne møder med sundhedsvæsenet, fx som følge af kroniske eller flere samtidige aldersrelaterede sygdomme, eller som kun mø¬der sundhedssystemet i enkeltstående tilfælde. I bogens afsluttende kapitel 16 giver redaktionen sit perspektiv på fremtidens personinvolvering i sundhedsvæsenet.
Vi håber, at bogen vil blive brugt som lærebog på professionshøjskolerne samt som håndbog for færdiguddannede terapeuter og sygeplejersker i deres daglige arbejde. Selvom bogen henvender sig til disse professioner, tror vi, at den vil være anvendelig også for andre faggrupper, der har deres virke i sundhedssektoren. Selvom meget viden stadig har rod i klinisk erfaring, ønsker vi at fremme yderligere læring fra kapitlerne ved at inddrage forskningsbaseret litteratur. Desuden er hvert kapitel yderligere forsynet med refleksionsspørgsmål og en omfattende litteraturliste til brug for yderligere studier og fordybelse.OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGad
Antal sider287
ISBN (Trykt)978-87-12-06489-3
StatusUdgivet - 2023

Emneord

  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • Borgerinvolvering
  • Brugerinvolvering
  • Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet
  • personcentrering

Citationsformater