De glemte børn i flygtningefamilier

Lisbeth Hansen

  Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

  25 Downloads (Pure)

  Abstract

  Der er behov for en mere nuanceret og differentieret tilgang til børn og unge med minoritetsbaggrund. Personalet i daginstitutioner, skole, PPR, sociale myndigheder m.fl. er i deres daglige praksis tilbøjelige til at betragte alle unge med anden etnisk baggrund som tilhørende én samlet og ensartet minoritetsgruppe og er meget lidt opmærksomme på de særlige problemer, som en opvækst i en traumatiseret familie kan medføre.
  Lovgivningen forholder sig alene til de voksnes integration og overlader ansvaret for børnenes integration til forældrene – også selv om det er kendt og veldokumenteret viden, at denne opgave ikke altid er mulig at løfte for syge og svært traumatiserede flygtninge .

  Undersøgelsen konkluderer, at vi i Danmark ikke forholder os aktivt til integrationen af flygtningefamiliernes børn og unge. De er helt fraværende i lovgivningen, og den kommunale indsats bliver dermed primært af kompenserende art. Den forsøger – ofte på et sent tidspunkt i den unges negative forløb – at råde bod på mangler og problemer, som dels relaterer sig til familiens traumatiske oplevelser i hjemlandet og under flugten til Danmark og dels relaterer sig til de boligmæssige, økonomiske, sproglige, behandlingsmæssige og sociale betingelser, som familien lever med her i landet.

  I bestræbelserne på at få integreret de voksne flygtninge via arbejdsmarkedet har vi i Danmark glemt børnene i de traumatiserede flygtningefamilier.

  Undersøgelsens konklusion ender i en efterlysning af en ’familieintegrations-lov’, som kan sikre børnene en tidlig og tilstrækkelig integrationsindsats og kan give forældrene den nødvendige støtte til at varetage opdragelsen og omsorgen for deres børn i et nyt land.

  Undersøgelsen dokumenterer, at der er brug for en forbedret og mere helhedsorienteret indsats over for de mest belastede flygtningefamiliers børn og unge, hvis de skal sikres lige muligheder for at udvikle sig til velintegrerede borgere i det danske samfund.
  OriginalsprogDansk
  UdgivelsesstedTeori og Metodecentret, UCC
  Antal sider68
  ISBN (Elektronisk)978-87-91031-23-6
  StatusUdgivet - 2010

  Emneord

  • social arv
  • forældre
  • sprogudvikling

  Citationsformater