De mange veje - følgeforskning til skoleudvikling vedrørende "Mindre specialundervisning, styrket faglighed og øget rummelighed"

Karen Zobbe, Lisbeth Madsen, Ane Vester Feilberg, Heidi Sørensen, Bo Ertmann

  Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerBogForskning

  Abstract

  Undervisningsministeriet har igangsat satspuljeprojektet ”Mindre specialundervisning, styrket faglighed og øget rummelighed", som har været administreret af KL. Her har der siden august 2008 været arbejdet med skoleudviklingsprojekter i 22 kommuner, der sigter på at fastholde elever i den almindelige undervisning og reducere henvisningen til specialundervisning. Satspuljeprojektet har været organiseret omkring tre typer indsatser:
   Kommunale strategier, organisationsformer og beredskaber
   Rammer for læring på skole- eller klasseniveau
   Supplerende eller alternative elevaktiviteter tilrettelagt i sammenhæng med den undervisning, eleverne i øvrigt modtager
  De 22 projekter, som har modtaget projektmidler fra puljen, er karakteriseret ved stor variation i forhold til indsatsområder, pædagogiske metoder, omfang, organisering og målgrupper.
  I denne rapport fremlægges resultaterne af den tilknyttede følgeforskning, som har sigtet på at opnå evidensbaseret viden om:
  a. Implementering af projekter på kommune- og skoleniveau
  b. Effekt på elevniveau, herunder viden om elevernes faglige udbytte, elevernes selvværd i forhold til skolearbejde og deres udskillelse fra almenundervisningen
  Metoder
  For at kunne vidensopsamle trods den store spredning i projekterne har følgeforskningsgruppen lænet sig op ad principperne fra virkningsevaluering. Herigennem er der undervejs i projekternes forløb, på basis af projekternes egen programteorier, identificeret, hvad der har virket i projekterne, og under hvilke forhold. Dataindsamlingen til disse analyser er sket via interviews og besøg i de enkelte projekter, men også gennem analyse af projekternes egne evalueringer og effektmål. Herudover er der i projektperioden administreret tre forskellige elektroniske logbøger, hvor projekterne har redegjort for deres konkrete implementeringserfaringer og effekter på elevniveau.
  OriginalsprogDansk
  ForlagTeori og Metodecentret, Professionshøjskolen UCC
  ISBN (Trykt)978-87-91031-25-0
  StatusUdgivet - 2011

  Emneord

  • folkeskolen

  Citationsformater