Den Åbne Skole: didaktiske, synkrone, online koblinger mellem skole og omverden

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportFormidling

1 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport handler om digitale koblinger. Didaktiske synkrone online koblinger mellem skole og omverden. Koblingerne er didaktiske fordi det handler om læring og undervisning, de koblinger vi har arbejdet med har desuden været synkrone og digitale.

Koblinger er porøse. Der kan let ske, ikke afkoblinger, men udeblivelse af koblinger. I tilfældet med online, synkrone koblinger kan der ske det at den nødvendige forbindelse, et net, ikke er oppe eller tilstrækkeligt kraftigt. Når en kobling samtidig har – eller skal have når der er tale om skoler – en didaktisk funktion øges kompleksiteten og farerne atter. Klar forståelse af intentionen med koblingen er helt nødvendigt – og en gensidig overenskomst mellem to eller flere koblingspunkter er nødvendig. Denne rapport beskriver de teoretiske og praktiske resultater, der er kommet ud af at arbejde med synkrone, online koblinger mellem en uddannelsesinstitution/skole og et sted i dennes omverden.

Arbejdet har været en del af projektet ”Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland”, der har været støttet af midler fra den Europæiske Regionalfond samt puljen for praksisnær innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Projektet beskrives lidt nærmere under afsnittet om baggrund og kontekstualisering.

Empirien til dette projektet stammer flere steder fra. Sådan er det altid – blot er det ikke altid tydeligt, at det forholder sig sådan. Vores empiri stammer fra tidligere og nuværende projekter, hvor vi har arbejdet med at koble eksempelvis en klasse med en anden læringskontekst eller en underviser, der befinder sig fysisk et andet sted. Den stammer også fra litteraturstudier, primært international forskning på området – forskning som også vil blive diskuteret i rapporten. Hovedparten af empirien, læseren vil møde i rapporten, stammer dog fra et arbejde mellem forskningsprogrammet Educationlab på University College Sjælland og Ørestad Skole på Amager.

Ørestad Skole har en vision om at være en virtuel-æstetisk skole og vores arbejde med dem har været fokuseret mod at udvikle og afprøve designs for, hvordan en skole med brug af synkrone digitale teknologier kan koble sig tæt på skolens omverden. Centralt for forståelsen af innovationsprojektet har været ”det virtuelle læringsrum/det virtuelle klasseværelse”, der har haft fokus på at udvikle virtuelle og æstetiske læringsformer. Digitale teknologier har været anvendt til at skabe nogle anderledes læringsmiljøer, som ikke ville være mulige at konstruere uden disse synkrone teknologier.

Konkret har vi i dette innovationsprojekt været optaget af at udvikle modeller for, hvordan skole og undervisning digitalt kan koble sig til omverdenen. Derfor har vi i projektet udviklet, afprøvet og evalueret konkrete didaktiske designs (undervisningsforløb) i forskellige skolefag, der indeholder aktiviteter, som kan eksemplificere mulighederne for en skoles kobling til skolens omverden. Vi har endvidere udviklet en række didaktiske principper, som vil kunne bruges af lærerne som planlægnings- og refleksionsværktøjer for et videre arbejde med at udvikle virtuelle læringsmiljøer, der kobler skoler og skolers læringsrum med omverdenen.
OriginalsprogDansk
Antal sider62
StatusUdgivet - mar. 2015

Emneord

  • folkeskolen

Citationsformater