Abstract

Et stigende antal mennesker har et højt stressniveau. Det er bekymrende idet længerevarende stress har negative indvirkninger på både den fysiske og psykiske sundhed med påvirkning af kroppens celler og organer samt en øget risiko for at udvikle symptomer på angst og depression. Dette understreger betydningen af initiativer til forebyggelse og reduktion af stress som en vej til at forebygge alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser og fremme af såvel fysisk som mental sundhed i befolkningen.
Stress påvirker både kroppen og sindet og symptomer på stress kan derfor, ved hjælp af opmærksomheden, registreres såvel i kroppen som i sindet, hvilket er en forudsætning for at kunne forebygge, navigere i, og reducere længerevarende stress. Menneskers coping stil i forhold til stress er forskellig, men alligevel er det almindeligt, at hovedvægten af opmærksomheden allokeres til kognitive ressourcer og adfærd i forsøget på at løse eller cope med den eller de situationer, som opleves stressaktiverende. Årsagen hertil er formodentligt evolutionært betinget, hvor evnen til problemløsning har udgjort en selektiv fordel.
Desværre er denne tilgang ikke særlig virksom for mennesker i forhold til stress og øvrige mentale problemer. Forskningen har nemlig vist at menneskets højtudviklede evne til at løse problemer i den fysiske verden, er langt mindre effektiv i forhold til at løse psykiske og mentale problemer. Allokering af opmærksomhed og ressourcer til kognitive- og adfærdsmæssige strategier med intentionen om at cope risikerer at komme til udtryk som adfærdsmæssig undgåelse, undertrykkelse eller rumination, som er uhensigtsmæssige eller direkte skadelige strategier i forhold til at håndtere stress. Samtidig, fordi menneskets opmærksomhed og bevidsthed er en begrænset ressource, reduceres opmærksomheden på kroppens sansning og vigtige signaler når hovedvægten af opmærksomheden allokeres til kognitive ressourcer og adfærd i forsøget på at løse eller cope med den eller de situationer, som opleves stressaktiverende.
Herved risikerer kroppen og dens signaler at blive overhørt og en vigtig informationskilde, ressource og nøgle til mere trivsel, reduktion af stress og fremme af mental sundhed kan gå tabt.
Jf. Merleau-Ponty er vi vores krop, og krop og sind hænger uadskilleligt sammen som et hele, hvorfor vi gennem kroppen kan påvirke sindet og fremme vores mentale sundhed og trivsel og forebygge og reducere stress. Ved at søge tilbage til kroppen kan vi som individer – og som samfund – opnå nærvær med nuet og finde ro.
Der mangler overblik over viden om værdier af at inddrage kroppen til at fremme mental sundhed og over de positive effekter på sindet af at inddrage kroppen via berøring og bevægelse.
Formålet med artiklen er derfor at undersøge og skabe overblik over viden om og evidens for værdier af at inddrage kroppen til at fremme mental sundhed og trivsel og til forebyggelse og reduktion af stress, så stress bekæmpes for at forebygge yderligere konsekvenser som angst og depression. Formålet er herunder at undersøge evidens for og skabe overblik over evidens for virkning af berøring og massage, herunder hormonerne oxytocin og kortisols mulige virkninger gennem berøring samt virkningerne af bevægelse i form af basic body awareness therapy. Med afsæt i krop-sind sammenhæng er artiklen undersøgende i forhold til forskellige indgangsporte til sindet og deres variation fra kropslige til mere mentale og tankemæssige.
Det konkluderes, at berøring har en positiv indvirkning på oxytocin-koncentrationen, som hæmmer HPA-aksen og reducerer kortisolniveauet med reduktion i stress til følge. Basic body awareness therapy har en positiv indvirkning på kropsbevidsthed, kontakt til kroppen og dermed kontakt til og tilstedeværelse i nuet, nærvær, indre ro, troen på en selv, smertelindring, bedre nattesøvn, stress og angst og depression. Inddragelse af kroppen med målrettet kropslig berøring og bevægelse, herunder basic body awareness therapy, kan påvirke sindet positivt og give ro, tilstedeværelse i nuet og nærvær, samt forebygge og behandle stress, angst og depression og fremme mental sundhed og trivsel.
Studiet understreger værdien af bevidst at inddrage kroppen og kropslige tilgange i initiativer til fremme af mental sundhed. Mennesker er forskellige og ved netop at inddrage kroppen sikres en større mangfoldighed i tilgangen til menneskers unikke livsverdener.
OriginalsprogDansk
Artikelnummer3
TidsskriftSundhedsprofessionelle Studier
ISSN2446-1563
StatusUdgivet - 2 dec. 2022

Emneord

 • Sundhed, ernæring og livskvalitet
 • BBAT
 • Kontakt til kroppen
 • basic body awareness therapy
 • berøring
 • bevægelse
 • krop-sind
 • kroppen er nuets sted
 • kropsbevidsthed
 • mental sundhed
 • nærvær
 • stress
 • tilstedeværelse i nuet
 • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
 • BBAT
 • Kontakt til kroppen
 • basic body awareness therapy
 • berøring
 • bevægelse
 • krop-sind
 • kroppen er nuets sted
 • kropsbevidsthed
 • mental sundhed
 • nærvær
 • stress
 • tilstedeværelse i nuet

Citationsformater