Det Intelligente Klasseværelse: Outcomeanalyse med fokus på læring, selvstændighed og trivsel for brugerne

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

2 Downloads (Pure)

Abstract

Hermed en kort opsamling af analysens væsentligste konklusioner.

Fokus i analysen er på, hvilke læringspotentialer de nuværende fysiske og pædagogiske rammer giver elever med multiple funktionsnedsættelser, undersøgt ved Voksenskolen for Undervisning og Kommunikations (VUK) STU forløb i gruppe A samt ved Løvvangskolens Helhedstilbud. Sidstnævnte er et undervisningstilbud tilsvarende folkeskolens 0.-10. klasse, mens førstnævnte er en 3-årig ungdomsuddannelse.

Læringspotentialer
•Læring skal ses i samspillet mellem individ og de omgivelser, der læres i.
•Læringens tre dimensioner hænger tæt sammen – den indholdsmæssige, den dynamiske og den sociale.
•Læringspotentialer er til stede i begge institutioner. Der er fokus på alle tre dimensioner og vigtigheden af samspillet mellem motivation for at lære – at fange eleven når opmærksomheden er til det – og den læringsaktivitet, der igangsættes.
•Virkeligheden er nogle gange, at eleverne ikke fanges, mens øjeblikket er der. De når derfor at ’gå ind i sig selv’, som en udtrykker det. Når de først gør det, kan læringsaktivteten ikke gennemføres. Dette kan skyldes ventetid eller for meget støj omkring sig. Læringspotentialet kunne øges såfremt eleverne mere selvstændigt kunne igangsættes med aktiviteter.
•Der forefindes i de nuværende rammer allerede flere teknologiske undervisningsmaterialer. Især VUK benytter sig af elektroniske undervisningsmaterialer, der kan vises på smartboard eller computer. Vurderingen er, at flere muligheder for dette ville øge læringspotentialet – bredt set.
•Læringsaktiviteter skal for denne gruppe af elever helst foregå i mindre rum. Indholdsdimensionen af læringen optages bedre for denne gruppe, når de kan fokusere uden at blive forstyrret af andre elevers aktiviteter. Løvvangskolen efterspørger især mindre lokaler. VUK har mindre lokaler, men efterspørger lokaler af varierende størrelser, da mindre gruppeaktiviteter her også er ønskelige. Den sociale dimension – samspillet med andre - er væsentlig.
•De nuværende rammer giver ikke eleverne mange muligheder for selvstændigt at igangsætte eller standse læringsaktiviteter. Der kan hentes en bog (for dem der kan det) og lignende, men fx at se og høre en digital bog på computer eller surfe på nettet selv er ikke en mulighed for eleverne pt.

Teknologiske løsningsmuligheder
•Læringsmaterialet skal være fleksibelt og dynamisk – fx vil teknologiske alternativer gavne dette.
•Af teknologiske muligheder nævnes touch skærme, elektroniske borde med touch funktion, store skærme, fx smartboards.
•Fleksible og dynamiske teknologiske løsninger skal være tilpasset denne elevgruppe – skal kunne indstilles individuelt og skal kunne holde til noget. De nuværende elektroniske materialer i form af bøffer, 0:1 kontakter, talemaskiner og stationære computere er ofte i stykker.
•Læring forudsætter tilgængeligt undervisningsmateriale, der er tilpasset denne elevgrup-pe/den enkelte elev. Det skal være nemt at tilgå undervisningsmaterialerne elektronisk – det, der passer til den enkelte elev, skal ikke være mange klik væk.
OriginalsprogDansk
ForlagCEPRA - Nationalt videncenter for evaluering i praksis
Antal sider18
StatusUdgivet - 15 mar. 2013

Emneord

  • handicappede

Citationsformater