Det Maritime Hus: slut-evaluering

Publikation: Bog/antologi/rapport/Ph.d. afhandlingRapportForskning

41 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport er en slutevaluering af udviklingsprojektet Det Maritime Hus, og består af en analyse og diskussion af en spørgeskemaundersøgelse foretaget i perioden efterår 2014 til forår 2017. Evalueringen besvarer følgende tre spørgsmål og målsætninger med projektet:
1. På hvilke måder formåede projektet at understøtte andelen af elevers intentioner om valg af en mellem- eller længerevarende uddannelse med en science-retning?
2. På hvilke måder oplevede de deltagende elever undervisningsforløbet som relevant og motiverende for at fortsætte i en science-retning?
3. Hvordan oplevede de deltagende lærere undervisningsforløbet som brugbart i
forhold til egen undervisning?
Konklusionen på evalueringen er, at Det Maritime Hus har formået at understøtte de deltagende elevers interesse og læring inden for science-området gennem de designede undervisningsforløb, som er blevet udbudt og gennemført i projektperioden, og som hovedsageligt er blevet benyttet af gymnasieklasser med science-orienterede studieretninger. Undervisningsforløbene har været en kombination af faglige forelæsninger, øvelser, eksperimenter, diskussioner, rundvisninger, møder med universitetsstuderende, undervisere og forskere og klassesamvær i forbindelse med blandt andet overnatning og sociale aktiviteter. Elevernes vurderinger af undervisningsforløbene har været overvejende positive. De fleste elever giver udtryk for, at undervisningsforløbene har været relevante og motiverende i forhold til at fortsætte i en science-retning, så projektet har i høj grad været med til at fastholde denne interesse hos eleverne. Projektet har ikke umiddelbart ført til at flere elever forventer at vælge anderledes i forhold til uddannelse efter gymnasiet, selvom nogle dog giver udtryk for, at de er blevet mere afklarede i deres valg. Dette kan dog forklares med, at langt de fleste
elever der har deltaget i undervisningsforløbene allerede har en interesse for science, når de møder op (netop i form af deres valgte studieretning). De deltagende lærere har også været overvejende positive i deres tilbagemeldinger på undervisningsforløbene, og giver i spørgeskemaerne udtryk for, at de har været brugbare i forhold til deres undervisning, såsom i elevernes udarbejdelse af større opgaver. Der er i undervisningsforløbene taget fint højde for at ramme eleverne der, hvor de befinder sig læringsmæssigt og være med til at dække kernestof og supplerende stof i læreplanerne, samt at give muligheder for at
perspektivere og udvide den viden, som eleverne får i deres undervisning på gymnasierne.
OriginalsprogDansk
Antal sider127
StatusUdgivet - 2017

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • gymnasieelever
  • science

Citationsformater