Didaktiske designprincipper for grænsekrydsning i vekseluddannelse: Med digitale grænseobjekter som udvidede handlemuligheder

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftsartikelForskningpeer review

Abstract

Formålet med artiklen er at bidrage med et teoretisk bud på didaktiske designprincipper for grænsekrydsning i vekseluddannelser. I artiklen anskues grænsekrydsning som en re-konceptualisering af transfer, hvor fokus er på løbende at anerkende og anvende grænser mellem domæner, praksisser og kontekster med henblik på at fremme læring og udvikling. Hermed åbnes der op for at imødekomme, særligt vek-seluddannelsers, indlejrede udfordringer i forhold til at koble og skabe sammenhæng og samspil på tværs af sociokulturelle grænser. Digital teknologi betragtes som medierende artefakter, der også har potentia-le som grænseobjekter, hvis de vel at mærke anvendes som sådan. I artiklen præsenteres og diskuteres et sæt teoretisk funderede didaktiske designprincipper, der kan informere og konkretisere frem-tidige designindsatser og udviklingsarbejde. Artiklens hovedpointer er dels, at grænsekrydsning ikke sker af sig selv, men skal designes for og stilladseres didaktisk, og dels at digital teknologi kan spille en afgøren-de rolle i det didaktiske grænsearbejde.
OriginalsprogDansk
TidsskriftLearning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
Vol/bind13
Sider (fra-til)100-125
Antal sider26
ISSN2445-6810
DOI
StatusUdgivet - 24 mar. 2023

Emneord

  • Informations- og kommunikationsteknologi, og e-læring
  • digitale læremidler
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • EUD
  • Erhvervsuddannelse
  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Didaktik
  • Grænsekrydsning
  • Grænseobjekter
  • transfer

Citationsformater