Differentieret undervisning via problembaseret læring i EUX med henblik på transfer: Projektnr. 129900

  Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportFormidling

  4 Downloads (Pure)

  Abstract

  1.1 Resumé
  Dette FoU-projekt har haft som målsætning at eksperimentere med problembaseret læring i EUX med henblik på at udvikle en differentieret didaktisk tilgang til EUX-undervisningen.
  To erhvervsskoler, Herningsholm Erhvervsskole og Aalborg Tech, har i samspil med NCE arbejdet med at udvikle tværfaglige og PBL-orienterede projekter, der er afprøvet i praksis og efterfølgende evalueret.
  I FoU-projektet er der udviklet tre store, tværfaglige og problembaserede projekter:
  ■ Byg en Gokart / Aalborg Tech
  ■ Byg et Udebad / Aalborg Tech
  ■ Byg et Kolonihavehus / Herningsholm Erhvervsskole
  Gennemførelsen af disse projekter har vist, at PBL-projekter kan udfolde sig på mange måder og være en vigtig løftestang for didaktikken i EUX. De har på hver sin måde udfoldet en praksis, der er forskellig mht. graden af problemorientering og graden af elevstyring og viser således, at differentiering af EUX-undervisningen kan ske på flere måder.
  PBL-pædagogikken giver lærerne i EUX en mulighed for at differentiere på to paramet-re: graden af problemorientering og graden af elevstyring. Tilsammen giver det en bredt spektrum af muligheder for at udvikle PBL-projekter, der er i øjenhøjde med deltagernes forudsætninger og forventninger.
  Efter gennemførelsen af projekterne har elever, lærere og ledere evalueret projektfor-løbene.
  Denne evaluering viser, at det på en gang er en lovende, men også krævende ting at arbejde med en PBL-didatik i EUX-sammenhæng. Lovende fordi det giver oplagte pædagogiske gevinster (større motivation, mere lærersamarbejde, mere mening i det daglige arbejde); krævende fordi erhvervsskolerne skal omstille sig og tænke nyt for at få PBL-praksis til at lykkes.
  Undervejs har det vist sig, at begge skoler har måttet tage skridt til at udvikle en ny organisatorisk struktur. Det er grebet lidt forskelligt an, men det gennemgående er en organisering, hvor faglærere og almenlærere arbejder tættere sammen, fx i faste te-ams, og hvor man sikrer ledelsesmæssig sparring.
  Lærerne skal klædes på til det, logistikken skal passe til det, og ledelsen skal være klar i sin opbakning til det – alt dette er forudsætningen for succes.
  Forsøget har således samlet vist, at der er nye veje at gå med PBL, men også at disse veje kræver grundig forberedelse, skarp timing og en lærerstab, der er klædt på til og vil PBL-pædagogik.
  OriginalsprogDansk
  UdgivelsesstedKøbenhavn
  ForlagForlaget Metropol
  Antal sider64
  StatusUdgivet - dec. 2013

  Emneord

  • undervisningsdifferentiering

  Citationsformater