Digital Børnelitteratur: Nye former for oplevelse og fortolkningsfællesskaber

  Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomKandidatspecialeForskning

  28 Downloads (Pure)

  Abstract

  Specialet drejer sig om den type digitale børnelitterære fortællinger, der skal opleves på en tabletcomputer. Disse fortællinger kan yderligere karakteriseres som interaktive og multimodale.
  Børnelitteratur er traditionelt blevet læst i samvær med voksne, da de voksne har været en forudsætning for at barnet kunne få læst den skriftlige fortælling højt, eller læsningen har foregået sammen med en lærer som en del af litteraturundervisningen i grundskolen. Dette forhold påvirkes af det digitale medie.
  I nyere børnelitteratur kan der ofte identificeres en dobbelt henvendelse til både barne-og voksenlæseren i teksten, også kaldet dual adress (Wall, 1991). Der kan både identificeres en implicit barnelæser og en implicit voksenlæser i fortællingen. Rundt om digitale børnelitterære fortællinger er der indlejret et funktionelt design, der tilbyder læserne nogle særlige muligheder for at opleve, læse, påvirke, digte med på og navigere rundt i fortællingen individuelt eller i fælleskab med andre. Der kan ligeledes identificeres implicitte brugere i det funktionelle design omkring fortællingen. Jeg afdækker de implicitte læsere i fortællingen og de implicitte brugere i det funktionelle design omkring fortællingen, og hvordan de forholder sig til hinanden. Det kan hjælpe til at svare på det overordnede spørgsmålet i specialet: hvilke former for fortolkningsfællesskaber mellem børn og voksne lægger de digitale børnelitterære fortællinger lægger op? Svaret på dette spørgsmål leder over i en litteraturdidaktisk perspektivering, der drejer sig om hvorledes de digitale børnelitterære fortællinger kan bidrage til at udvikle grundskole-elever som litteraturlæsere.
  Jeg analyserer tre digitale børnelitterære fortællinger:
  •Garmanns Sommer(2011) af Stian Hole, hvor sproget er norsk
  •The Heart and the Bottle(2010) af Oliver Jeffers, hvor sproget er engelsk
  •It Was a Cold, Dark Night(2013) af Tim Hopgood, hvor sproget er engelsk
  Mit teoretiske udgangspunkt er receptionsteoretisk i forhold til analysen og den litteraturdidaktiske perspektivering. Jeg inddrager derudover socialsemiotiske og narratologiske analysebegreber, og trækker på børnelitteraturforskning.
  Min analyse viser, at det er afgørende for fortolkningsfællesskabet mellem børn og voksne om det funktionelle design tilbyder at kunne vælge oplæsningen til og fra og at kunne navigere let rundt mellem siderne.
  Fortællingerne kan have integreret narrativ interaktivitet , som betyder at læseren kan påvirke eller meddigte fortællingen. Barnelæseren kan inviteres til at indtage roller som en jævnaldrende legekammerat, fortæller, der får begivenhederne til at udspille sig og som meddigter, der overtager hovedpersonens perspektiv. Voksenlæseren kan iscenesættes i rollen som meddigtende fortæller, der inviteres til at øse af sin større encyklopædiske viden i den konkrete oplæsningssituation.
  Fortællingerne kan have meddigtende interaktivitet som fx et integreret tegneværksted, hvor læseren skal tegne en tegning, som efterfølgende indgår i fortællingen, en tresporet lydoptager, hvor barnet og den voksne kan optage deres mundtlige fortælling eller et supplerende Story Creator-værksted, hvor barnet efter læsning kan digte sin egen fortælling med udgangspunkt i resurser fra fortællingen. De meddigtende aktiviteter giver børn (og voksne) mulighed for at give deres opfattelse og fortolkning af fortællingen et konkret udtryk, som kan danne udgangspunkt for samtaler i fortolkningsfællesskaber i litteraturundervisningen i grundskolen.
  OriginalsprogDansk
  StatusUdgivet - 10 aug. 2013

  Emneord

  • it
  • danskundervisning
  • computergrafik
  • animation
  • didaktik

  Citationsformater