Dilemman i handledning av forskarstuderande

Publikation: Working paper

9 Downloads (Pure)

Abstract

Syftet med denna ministudie är att få en större förståelse för handledning i forskarutbildningen. Den kan också förstås som en förstudie, eftersom den också bidrar med empiri till den kommande examinationsuppgiften angående handledarstrategi.Studien kan överordnat beskrivas som en problematisering av forskarutbildningen utifrån ett pedagogiskt filosofiskt perspektiv, och är baserat på samtal med handledare från Danmark respektive Sverige. Även om en mer omfattande och djupgående analys inte kan göras i detta format, har studien bland annat gett upphov till nya frågor om handledningens villkor, forskarutbildningens stigande komplexitet samt förskjutningar i akademiska diskurser och kunskapsintressen. I denna studie har resultat och konklusioner avgränsats till att gälla möjliga dilemman och utfordringar i handledningen av forskarstuderande. Dessa problemställningar återspeglar inte nödvändigtvis informanternas upplevelser av sin egen situation, men ska ses som resultat av ovannämnda samtal om forskarhandledningens villkor. Texten inleds med ett notat om studiens design. Därefter görs ett kort nedslag i skillnader mellan dansk och svensk forskarutbildning, och avslutningsvis presenteras och diskuteras några möjliga utmaningar och dilemman i handledningen av forskarstuderande.
OriginalsprogDansk
Antal sider6
StatusUdgivet - 7 apr. 2021

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning

Citationsformater