Dimittendundersøgelse Læreruddannelsen i Århus , nr. 4: Dimittendårgang 2011

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

1 Downloads (Pure)

Abstract

Læreruddannelsen i Århus har som overordnet strategi at indhente de nyuddannede læreres vurdering af deres uddannelse i forhold til deres aktuelle arbejdssituation i skolen gennem dimittendundersøgelser. Formålet hermed er at frembringe viden, som kan bruges til at udvikle og forbedre læreruddannelsen, og som kan kaste lys over de betingelser og vilkår, som nyuddannede lærere møder i deres første tid i jobbet. Undersøgelserne tager endvidere sigte mod at tilvejebringe informationer, der kan støtte og kvalificere det løbende arbejde, der foregår både på skolerne og i læreruddannelsen for at professionalisere de nye læreres møde med læreropgavens mange aspekter.

Nærværende undersøgelse er foretaget blandt lærere dimitteret i sommeren 2011 og er 4. dimittendun-dersøgelse foretaget af Læreruddannelsen i Århus. Designet i dimittendundersøgelsen er processuelt orienteret. Det er konstrueret, så der løbende kan foregå en samordning og dialog mellem kvantitative og kvalitative undersøgelser. Spørgeskemaer og spørgeguider er løbende udsat for kritik og revidering. Dele af undersøgelsens genstandsfelter er blevet fastholdt (og også forbedret), så de kan forfølges gennem et helt kohorteforløb og akkumuleres ved sammenlægning af flere kohorter.

Rapporten er skrevet på baggrund af såvel kvantitative som kvalitative data. De kvantitative data er indhentet via en digital spørgeskemaundersøgelse blandt de dimitterede lærere fra Læreruddannelsen i Århus. Denne del har også indeholdt kvalitative dele. På baggrund af data i spørgeskemaundersøgelsen er der efterfølgende foretaget et mindre antal dybdegående kvalitative interview.
Dimittendundersøgelse 4 er den første dimittendundersøgelse af dimittender fra læreruddannelsen efter 2007-bekendtgørelsen (LU07, Undervisningsministeriet 2007), som meget snart vil blive betegnet som ´den gamle uddannelse´ i lyset af 2013-bekendtgørelsen, som er på trapperne. Undersøgelsen dækker første årgang på 2007-uddannelsen, hvor alt var nyt for underviserne, og hvor nye samarbejdsprocedurer og didaktiske tiltag skulle udvikles.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedÅrhus Viauc
Vol/bindnr. 4
Antal sider40
StatusUdgivet - 1 jan. 2013

Emneord

  • læreruddannelsen
  • faglighed
  • fastholdelse

Citationsformater