Eksperimenterende didaktiske initiativer i læreruddannelsen i VIA: analyseret i professionsdidaktisk perspektiv

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

12 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten rummer en oversigt over en række initiativer i læreruddannelsen i VIA, der på forskellige måder sigter efter at udvikle, eksperimentere med samt forske i nye didaktiske tilgange, der fokuserer på at rykke undervisning og læring i en studentercentreret, samarbejdsorienteret, undersøgende og praksisorienteret retning. De fem initiativer har overskrifterne: 1) Engineering i skolen, 2) Playfull Learning, 3) Makerspace og maker-didaktik, 4) Teknologiforståelse, og 5) Innovation og Entreprenørskab. Artiklen er oprindeligt et resultat af en række workshops og møder, hvor repræsentanter for disse initiativer har fremlagt og diskuteret initiativernes formål, mål, indhold og metoder. Under disse workshops blev det diskuteret, hvordan initiativerne adskiller sig fra hinanden, samt hvilke ligheder der er mellem dem. Diskussionerne under disse workshops
danner basis for artiklens sidste del. Formålet med artiklen - og de bagvedliggende diskussioner - er at samle erfaringer og viden fra de enkelte initiativer, så de kan kvalificere og bidrage til den fortsatte systematiske udvikling af læreruddannelsesdidaktikken i VIA. Rapporten er bygget op om de følgende dele: Først præsenterer vi kontekst og rationale for undersøgelsen. Så
følger del 1, hvor vi præsenterer pointer fra dele af den nyere forskningslitteratur omkring læreruddannelse med henblik på at danne en ramme, inden for hvilken initiativerne i VIA´s læreruddannelse senere diskuteres. Rapportens del 2 præsenterer kort de forskellige initiativer enkeltvis, hvorefter der i del 3 gives en oversigt over ligheder, overlap samt forskelle mellem initiativerne, efterfulgt af en overordnet diskussion med fokus på det professionsdidaktiske perspektiv. Rapporten afsluttes med en kort opsummering og perspektivering relateret til fremtidig udvikling af læreruddannelsesdidaktikken, bl.a. i mødet med udefrakommende bredere udviklingsinitiativer, med mange interesser og politisk bevågenhed, som i de fem eksempler.
OriginalsprogDansk
ForlagVIA University College
Antal sider24
StatusUdgivet - 2020

Emneord

  • læreruddannelsen
  • professionsdidaktik
  • innovation og entreprenørskab

Citationsformater