Ekspert i undervisning: Et forskningstilknyttet udviklingsarbejde ved læreruddannelserne ved VIA University College og University College Nordjylland, læreruddannelserne i Skive, Silkeborg, Hjørring og Aalborg

Publikation: Bog/antologi/rapport/Ph.d. afhandlingRapportForskning

48 Downloads (Pure)

Abstract

Evaluering af professionsbachelorprojekter på 4. årgang 2011-12.
Som en afslutning på det forskningstilknyttede udviklingsarbejde Ekspert i undervisning, der har fulgt en gruppe lærerstuderende på 4 forskellige læreruddannelsesinstitutioner igennem deres uddannelse, foretages der med denne rapport en undersøgelse af de studerenes professionsbachelorprojekter. Spørgsmålet er, i hvilket omfang det lykkes de studerende ved afslutningen af deres uddannelsesforløb at udarbejde et professionsbachelorprojekt, der viser, at de har erhvervet sig kompetence til at undersøge en relevant lærerfaglig problemstilling og formidle den skriftligt – blandt andet med brug af videnskabelig metode og akademisk arbejdsform.
Der er i rapporten her analyseret 19 tilfældigt udvalget professionsbachelorprojekter. Undersøgelsen viser, at alle de studerende i undersøgelsen ved afslutningen af deres 4. studieår har tilegnet sig kompetencer, der gør dem i stand til at udarbejde et projekt. Hvor der er flere af de undersøgte professionsbachelorprojekter, der demonstrerer en omfattende forståelse af og overblik over videnskabsteoretiske perspektiver og forskellige metodiske tilgange i forhold til den undersøgte lærerfaglige problemstilling, er der tilsvarende flere professionsprojekter, der på disse områder fremstår svagt og til dels ureflekteret – særligt i forhold til relationen mellem teori og praksis.
I selve rapportens sammenfatning og konklusion præciseres professionsbachelorprojekternes styrker og svagheder i forhold til de valgte analysekategorier, og der gives herefter en række anbefalinger til læreruddannelsen til det videre arbejde med professionsbachelorprojektet og de studerendes undersøgelses- og formidlingskompetence. I den forbindelse nævnes det som helt afgørende, at videnskabsteoretiske og metodiske temaer prioriteres i uddannelsen og at de studerende får mulighed for at arbejde selvstændigt i skriftlige genrer, der har karakter af undersøgelse og projektarbejde.
OriginalsprogDansk
Antal sider55
StatusUdgivet - 2013

Emneord

  • læreruddannelsen

Citationsformater