En eksplorerende vandring i litteraturen - Et bidrag til forståelse af det at være hjemløs ved en undersøgelse ud fra hjemløses udsagn via videnskabelig litteratur

Publikation: Kandidat/diplom/masterKandidatspecialeForskning

Abstract

Litteraturen viser, at sygepleje til hjemløse kan være problematisk, og der peges på behov for større forståelse af hjemløses situation. Endvidere viser en tidligere undersøgelse af den videnskabelige litteratur, at sygeplejersker har negative opfattelser af gruppen af udstødte, herunder hjemløse, og at der er behov for mere viden på området. På baggrund heraf, er formålet med min undersøgelse at undersøge, hvilket bidrag til forståelse af det at være hjemløs, der kan tilbydes sygeplejen, ved en undersøgelse ud fra hjemløses udsagn via videnskabelig litteratur. Ud fra en systematisk litteratursøgning, indgår ni artikler i undersøgelsen. Der benyttes tre undersøgelsesspørgsmål for at udlede temaer af disse artikler. Undersøgelsesspørgsmålene lyder: Hvilke problematikker beskrives at knytte sig til det at være hjemløs? Hvordan beskrives hjemløse at opfatte deres helbred, og hvordan agerer de i forhold til at tage vare på dette? Hvilke faktorer beskrives at have betydning i mødet mellem hjemløse og sundhedsvæsenet? Der udledes otte temaer som bidrag til forståelse af det at være hjemløs, disse er: ’Mangel på støttende relationer, der håndteres på forskellig vis’, ’Mangel på stabilitet på det ydre og indre plan’, ’Frygt for ensomhed’, ’Isolation som selvvalgt strategi til beskyttelse’, ’Individuel opfattelse af helbredet’, ’Accept af helbredsproblemer og akut hjælp’, ’At blive respekteret som et unikt individ’ og ’Lydhørhed over for andre problematikker’. På baggrund af undersøgelsen synes det væsentligt at udforske nærmere, hvordan sygepleje til hjemløse kan forbedres, og hvordan forståelse af det at være hjemløs kan bibringes sygeplejen i praksis. Det kan også overvejes, om man i Danmark kan udvide muligheden for andre former for adgang til sygepleje, hvor der i særlig grad er mulighed for at fokusere på den enkelte hjemløses særlige behov og for at medtænke de udfordringer, hjemløse kan stå over for i dagligdagen.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 2008

Emneord

  • sygepleje
  • hjemløse
  • sundhed
  • litteraturstudier

Citationsformater