Enhedsskolen i et historisk analytisk perspektiv

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftsartikelForskningpeer review

  Abstract

  Denne artikel introducerer til nogle temaer hos den norske didaktikprofessor Erling Lars Dales to omfattende værker om enhedsskolen – bind 1 ”Fellesskolen – reproduksjon av sosial ulikhet” og bind 2 ”Fellesskolen – skolefaglig læring for alle” begge udkommet på Cappelen Akademisk Forlag 2008. Bøgerne kan læses uafhængig af hinanden; men de uddyber dog samtidig hinanden. Værkerne er et must i diskussionen af, hvordan et sammenhængende uddannelsessystem fra børnehaven til de videregående uddannelser kan integrere alle elever i gode skolefaglige læreprocesser. Tesen er, at enhedsskolen inkluderer mange elever uden, de bliver integreret i gode skolefaglige læreprocesser. Skolen reproducerer den sociale ulighed. Der har udviklet sig en eftergivenhedskultur i uddannelsessystemet.
  I bind 1 bliver den historiske baggrund for enhedsskolen fremstillet. Der gøres rede for, hvordan uddannel-sessystemets primære funktion bliver eliminering og bortselektion af eleverne fra skole. Dette perspektiv trækkes frem til 1960erne og 1970ernes enhedsskole, hvor eleverne ikke længere selv bortvælger skolen ved 14 års alderen; men de fortsætter med at være der. Det er en historisk ny udfordring. Resultatet er i dag lavt læringstryk med svage faglige og sociale færdigheder for mange. Reformpædagogikkens illusioner om frigørende pædagogik og udvikling af elevernes selvtillid ender op med en desillusioneret institutionel eftergivenhed. Dale rekonstruerer en ny pædagogik for enhedsskolen gennem den liberale progressive reformpædagogik. Det sker ved at han forener dannelse med uddannelse. Betegnelsen liberal progressivisme er en nyskabelse i en pædagogisk tradition og det henviser til to væsentlige forhold. Det liberale perspektiv angår muligheder for kvalificeret uenighed, dvs. pluralitet. Det progressive perspektiv henviser til mulighederne for forandring af individet gennem dets egen læring og selvdannelse i en institutionaliseret kontekst med henblik på at udvikle handlingskompetence eller livsdygtighed.
  I bind 2 gøres der rede for, hvordan fælles kvalitetsansvar kan tilvejebringes i uddannelsessystemet. Dale fremlægger også, hvilke svar den etablerede uddannelsesdiskurs har på enhedsskolens udfordringer.
  OriginalsprogDansk
  TidsskriftUnge pædagoger
  Vol/bind4
  Udgave nummer4
  Sider (fra-til)40-52
  Antal sider12
  ISSN0106-5386
  StatusUdgivet - 2010

  Emneord

  • enhedsskole
  • pædagogik

  Citationsformater