Enighedens slagside: dilemmaer i det tværprofessionelle samarbejde om unge på kanten af skolen

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  Abstract

  Kapitel 7. ”Enighedens slagside – dilemmaer i det tværprofessionelle samarbejde om unge på kanten af skolen” Af Britt Blaabjerg Hansen, cand.mag., lektor, Lars Arndal, mag.art., lektor og Andy Højholdt, Cand.scient.soc., lektor. I dette kapitel har vi fokus på tværprofessionelt samarbejde om og med unge i udskoling med svag skoletilknytning. Kapitlet fokuserer særligt på: A. De unges oplevelse af det tværprofessionelle samarbejde med og omkring dem. B. De professionelles forskellige perspektiver og dilemmaer i det tværprofessionelle samarbejde om unge med svag skoletilknytning. C. Potentialer i det tværprofessionelle samarbejde med henblik på at skabe inkluderende tiltag i og omkring skolen målrettet unge med svag skoletilknytning. Der inddrages i kapitlet kvalitativ empiri fra forskningsundersøgelsen ’Samspil og forbindelser i det forebyggende ungdomsarbejde ’ udarbejdet af undertegnede med støtte fra Det Kriminalpræventive Råd publiceret i rapportform, maj 2015. Undersøgelsens formål var at skabe og formidle viden om de udfordringer og problemstillinger, der rejser sig for unge, for hvem der er behov for, at der tilrettelægges og gennemføres en særlig pædagogisk og social indsats. Undersøgelsen havde endvidere fokus på, hvordan de professionelle forstår deres roller og den indsats, de er ansvarlige for, i forhold til de unge. I undersøgelsen blev der gennemført 16 kvalitative interview med udvalgte unge i 8.-10. kl. på tre skoler i hovedstadsområdet. I anden fase blev der foretaget tre gruppeinterview med professionelle, der var tilknyttet skolerne. Kapitlets diskussioner illustreres løbende i kapitlet med citater fra undersøgelsens empiri med henblik på at gøre formidlingen levende og praksisnær. Resultaterne af undersøgelsen er ikke tidligere blevet formidlet i bogformat. De forskningsbaserede pointer, som kapitlet behandler, vil være: Ad. A: Undersøgelsen viste for det første, at de unge ofte oplevede, at de professionelle samarbejde omkring dem, men ikke med dem. Denne problemstilling vil i kapitlet blive diskuteret med brug af teori inden for inklusionsteori og teorier om magt og relationer i det professionelle arbejde. Især 22 belyses pædagogiske og sociale perspektiver på forskellige typer af samspilsprocesser og forståelser af komplekse relationelle dynamikker bl.a. inspireret af L. Gilliams studier og forskningsgruppen omkring eXbus-forskningen (se fx Kofoed & Søndergaard 2013; Gilliam 2008). Ad. B: Undersøgelsen viste for det andet, at de professionelle roller ofte var forbundet med dilemmaer i det tværprofessionelle samarbejde. Disse dilemmaer kommer til udtryk både i samarbejdet mellem de professionelle og i samarbejdet med de unge. Kapitlet belyser derfor, hvordan de professionelles forskellige positioner og professionalitets forståelser har betydning for samarbejdet omkring og med de unge (Højholdt 2013; Laursen 2005; Schwartz 2014, Fransson 2009). Ad. C: På baggrund af analyserne i de to ovenstående afsnit rettes der i kapitlet sidste del fokus mod et mere handlingsorienteret perspektiv. Dialogen mellem de professionelle fra forskellige funktioner og med forskellig professionalitet synes overordnet set at kunne tilvejebringe et nuanceret og bredere kvalificeret vidensgrundlag for at handle på de unges udfordringer. Der er imidlertid tegn på, at disse dialoger er vanskelige for de professionelle at bruge som læringsrum. • Kapitlet diskuterer potentialer for et bedre samarbejde giver, som blandt andet sigter på: Hvordan der på skoler og i fora omkring de professionelle kan skabes rammer, der kontinuerligt udvikler nye og mere nuancerede forståelser blandt de professionelle af de kræfter, der er på spil omkring de unge, og som har betydning for deres deltagelsesmuligheder og læringsudbytte i skolen. • Hvordan samtaler mellem professionelle fra de forskellige funktioner kan bidrage til at nuancere vidensgrundlaget for det konkrete forbyggende arbejde.
  OriginalsprogDansk
  TitelNår professioner samarbejder : praksis med udsatte børn og unge
  RedaktørerCecilie K. Moesby-Jensen
  Antal sider24
  UdgivelsesstedKøbenhavn
  ForlagSamfundslitteratur
  Publikationsdato2017
  Udgave1
  Sider165-188
  Kapitel7
  ISBN (Trykt)9788759325711
  StatusUdgivet - 2017

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Børn og unge

  Citationsformater