Erfaringer med mentorordninger i Herning Kommune: Et aktionsforskningsprojekt

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

8 Downloads (Pure)

Abstract

Formålet med aktionsforskningsprojektet har været at udvikle og kvalificere konkrete tiltag i den danske folkeskole, der kan udvikle og bevare arbejdsglæden som lærer og dermed fastholde såvel nye lærere som etablerede erfarne lærere, og som kan bidrage til kompetenceudvikling for erfarne, etablerede lærere i konstruktivt samspil med understøttelsen af nyuddannede lærere, og som yderligere kan bidrage til professions- og organisationsudvikling, der sikrer og udvikler pædagogisk praksis med høj faglig kvalitet.
På baggrund af international forskning og en forundersøgelse i Herning Kommune om at være nyuddannet lærer, i en kontekst af en konstruktivistisk læringsforståelse i et sociokulturelt perspektiv og i et aktionslæringsperspektiv, er der udarbejdet og afprøvet tre forskellige mentorformer: ”gruppementoring”, ”transparens og supervision” og ”én til en mentoring”. Rapporten beskriver de forskellige tiltag, tankerne bag og erfaringerne med tiltagene med dertil hørende perspektiveringer.
Det viser sig, at de forskellige tiltag i forskellig grad og på forskellig vis har været givende, udviklende og støttende og har bidraget til refleksion, ny erkendelse eksperimenter og udvikling af praksis. Yderligere viser tiltaget gruppementoring, at teoretisk indspil i samspil med opmuntring, konfrontationer og perspektiveringer og udfordringer på det konkrete plan har bidraget til fortsat professionel udvikling af anden årgangs nyuddannede lærere. Samtidig har teoriindsparket været en stor udfordring bl.a. fordi lærerne f.eks. ønsker evidensbaseret, anvendelsesorienteret teori relateret til praksis gerne i form af illustrative eller problemorienterede cases. Det kræver stor faglig indsigt og overblik, både teoretisk og i forhold til praksis.
Samtidig tegner der sig et billede af, at det at være mentor kan bidrage til energi, glæde, tilfredshed og stolthed ved bl.a. at se en nyuddannet lærer vokse i kraft af mentor-seancerne. Mentorerne er i forløbet generelt blevet langt mere opmærksom på en nyuddannede lærers behov for støtte til professionel udvikling. Samtidig kan utilstrækkelige rammer også påvirke den enkelte mentors stressniveau.
Der viser sig, at der i alle de tre former for mentorordninger er flere ting, der kan arbejdes videre med at forbedre og udvikle. I ”gruppementoring” handler det bl.a. om og få ligeværdige samtaler, hvor deltagerne udforsker antagelser, rationaler og værdier bag deres handlinger, i ”transparens og supervision” bl.a. om i højere grad at formalisere samtalernes indholdskategorier i observationsdelene og i ”én til en” i en præcisering af mentorskabets formål. Derudover synes der at være et generelt behov for a) i langt højere grad at få præciseret og ekspliciteret hensigten, forventningerne og tankerne bag de forskellige mentortiltag b)at få uddannede mentorerne og c) at skoleledere i højere grad bakker op personligt og organisatorisk om mentoropgaven uanset i hvilken form.

OriginalsprogDansk
Antal sider54
StatusUdgivet - 2011

Emneord

  • arbejdsglæde
  • begynderstrategier
  • fastholdelse af lærere
  • gruppementoring
  • mentorordning
  • professionel udvikling
  • supervision
  • tranparens
  • lærere

Citationsformater