Evaluering af læringsmiljøer: ECERS-3 og den styrkede pædagogiske læreplan. Working Paper

Publikation: Working paper

7 Downloads (Pure)

Abstract

Dagtilbudspædagogikken har fået en styrket pædagogisk læreplan at orientere sig efter. En læreplan der retter fokus på, hvilke muligheder læringsmiljøet skal tilbyde børn, og som tager afsæt i et bredt lærings-syn og et fælles pædagogisk grundlag. De pædagogiske mål er beskrevet i en ny bekendtgørelse og op-gaven er nu de næste to år at implementere disse i praksis. Det pædagogiske arbejde efter den styrkede pædagogiske læreplan skal dokumenteres og det skal kunne evalueres systematisk, så pædagogerne selv, forældre, de kommunale forvaltninger og politikere kan se, om man når bekendtgørelsens mål, hvordan man når dem og mere generelt, om det pædagogiske arbejde er godt nok. Det vil sige, hvad er kvaliteten af læringsmiljøet. Når de professionelle aktører ”åbner” eller synliggør pædagogikken på denne måde, er en forudsætning for evaluering af læringsmiljøer i dagtilbud og evaluering af miljøernes bidrag til børns læring, at vi ved hvad kvalitet er og hvilken kvalitet, der efterstræbes. At undersøge dette kræver gode undersøgelsesmetoder. Formålet med denne artikel er at give et helt overordnet perspektiv på, hvorvidt det standardiserede måleværktøj ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale, version 3, Harms, Clifford & Cryer, 2015) på en meningsfuld måde vil kunne evaluere pædagogisk praksis med den styrkede pædagogiske lære-plan i dagtilbud. Indledningsvist beskrives grundlæggende elementer i værktøjet og i læreplanen kort, herefter beskrives sammenhængen imellem dem med læringsmiljø og læreplanstemaerne som omdrejningspunkt, da det er læreplanstemaerne og det fælles pædagogiske grundlag, der er de lovgivningsmæssige pejlemærker og rammer for den pædagogiske praksis. ECERS-3 måling er et redskab til at blive klogere på og udvikle praksis, og som kan give viden om arbejdet med læreplanen og understøtte det kontinuerlige evaluerings- og udviklingsarbejde i praksis i dagtilbud.
OriginalsprogDansk
Antal sider19
StatusIkke-udgivet - 2019

Emneord

  • Børn og unge
  • Uddannelse, professioner og erhverv

Citationsformater