Evaluering af Relationskompetenceprojektet 2012-16: with English appendix: Perceived professional outcomes, challenges and implications - an evaluation of the Relation Competence Project 2012-16

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportFormidling

1 Downloads (Pure)

Abstract

Relationskompetenceprojektet blev af en bred gruppe af aktører etableret ud fra både et forskningsinformeret og praksisoplevet behov for nye indsatser både i læreruddannelse og skole. Evalueringen af projektet er baseret på et retrospektivt spørgeskema til alle aktører, med både lukkede kategorier og åbne refleksioner, og suppleret med interview og dokumentanalyse. Overordnet set er evalueringen meget positiv når det gælder, at deltagerne har oplevet et fagpersonligt udbytte fra deltagelsen. Det oplevede fagpersonlige udbytte handler bl.a. om at have udviklet sig som fagperson i et kollegafællesskab, at have fået øget bevidsthed om relationers betydning og om at være fuldt til stede i en undervisningssituation, og ikke mindst at have mødt og afprøvet konkrete værktøjer i arbejdet med elever i skolen for lærerne eller for de lærerstuderende i praktik. Nogle udfordringer der fremhæves har handlet om de såkaldte indre øvelser. Det ser således ud til, at det systematiske arbejde med disse øvelser, der fremstår som særdeles udbytterigt for nogle aktører, er op-levet mindre positivt af andre. Det har også været en udfordring når udefrakommende har været kritiske over for projektet. Projektets karakter med samarbejde på tværs af aktørgrupper ser ud til at have været et afgørende perspektiv for det store oplevede udbytte. For de lærerstuderende ser indsatsen over tid ud til at have været vigtig. Den fortsatte deltagelse på 4. år af studiet var frivillig, og de lærerstuderende der valgte dette til, herunder lærerstuderende der har arbejdet med relationskompetence i deres bachelorprojekt, er dem, der har oplevet det største fagpersonlige udbytte. Relationskompe-tence fremstår i de lærerstuderendes bachelorundersøgelser som et alment perspektiv, der er anvendt i en vifte af fagdi-daktiske sammenhænge.
Fremadrettet må anbefalingen, baseret på evalueringen være fortsat at arbejde med relationskompetence som et centralt perspektiv i læreruddannelsen. Det kan anbefales, at dette arbejde med fordel - ligesom andre indsatsområder ifm. læ-reruddannelse – kan udvikles i tæt samarbejde med skoler og med andre eksterne aktører.
OriginalsprogDansk
Antal sider53
StatusUdgivet - 2016

Citationsformater