Evalueringsrapport Tværfaglig undervisning for sygepleje- og medicinstuderende

Lene Lerbech Sørensen, Karen Møller

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

Abstract

Denne rapport er en kvalitativ evaluering af pilotprojektet Tværfaglig undervisning for sygepleje- og medicinstuderende i Aarhus.
Initiativtager til den kvalitative evaluering er Inge Madsen, MI, lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, VIAUC og medlem af styregruppen for den Tværfaglige undervisning. Nærværende evalueringsrapport støttes økonomisk af sygeplejerskeuddannelsen, VIA University College og har til formål at kvalificere den tværfaglige undervisning.
Undersøgerne er af I Madsen blevet opfordret til at forestå en kvalitativ evaluering, grundet vores kompetencer indenfor kommunikation- og relations undervisning samt tidligere erfaring med projekt om kommunikation i forbindelse med indlæggelsessamtaler (1)(2).
Formålet med denne evaluering er at undersøge, om de sygeplejestuderende fik indfriet de opstillede formål med undervisningen med henblik på anbefalinger til fremadrettet at optimere og kvalificere de sygeplejestuderendes læringsudbytte af den tværfaglige undervisning.
Evalueringen har primært fokus på de sygeplejestuderende og deres læring, da tidligere evalueringer af overvejende kvantitativ art har vist en tendens til, at især de sygeplejestuderende har evalueret deres udbytte af den tværprofessionelle undervisning lavere end de medicinstuderende. Et fokus på de medicinstuderende er medtaget, hvor det findes relevant.
I alt 155 studerende, heraf 70 sygeplejestuderende, har gennemgået pilotprojektet i december 2012, hvor vi foretog nærværende evaluering.
Den tværfaglige undervisning har til hensigt at forbedre tværprofessionel kommunikation og samarbejde. Evalueringen baserer sig på observation af auditorieundervisningen, observation af to og to interview, i alt 5 interview, observation af 8 øvelser i Nursing Skill Laboratory (NSL), samt et fokusgruppeinterview med 7 sygeplejestuderende.

Denne rapport er bygget op af en deskriptiv del, der omhandler baggrund og beskrivelse af projektet Tværfaglig undervisning for sygepleje- og medicinstuderende i Aarhus og en analyserende og diskuterende del med efterfølgende konklusion og anbefalinger.
OriginalsprogDansk
Antal sider23
StatusUdgivet - 2014

Emneord

  • læring

Citationsformater