Evidensbaseret viden om compliance blandt deprimerede HIV-smittede

Publikation: Kandidat/diplom/masterKandidatspecialeFormidling

Abstract

Formålet med dette speciale er at undersøge, om depression blandt HIV-smittede fører til utilstrækkelig compliance af HAART, og om antidepressiva kan mediere denne negative effekt.
I den forbindelse er der foretaget en systematisk litteraturgennemgang med henblik på at indsamle, sortere, evaluere og sammenfatte forskningsresultater på området. Den systematiske litteraturgennemgang er foretaget i Cochrane Library, PubMed, Embase, Psykinfo og forskellige internetsider samt ved håndsøgning i referencelister.
Studierne er vurderet ved hjælp af checklister, der indeholder spørgsmål om design og kvalitet.
I alt 10 studier er identificeret. Det drejer sig om 5 kohortestudier, 2 randomiserede klinisk kontrollerede studier og 3 tværsnitsundersøgelser.
Af de inkluderede studier er 3 nedgradueret grundet metodiske mangler. De 10 studier er ikke homogene i forhold til måling af depression og compliance, hvilket nedsætter deres komparativitet.
Studierne viser, at der er evidens for, at depression føre til utilstrækkelig compliance af HAART blandt HIV-smittede, og at behandling med antidepressiva medierer denne negative effekt.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - jun. 2009

Emneord

  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje

Citationsformater