Fælles beslutningstagen - er det noget for jordemødre?

Annegrethe Nielsen

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftsartikelForskning

Abstract

Artiklen handler om fælles beslutningstagen i sundhedsvæsnet med særligt henblik på jordemoderens virksomhedsområde. Fælles beslutningstagen (shared decision making, SDM) er et begreb, der dækker over det fænomen, at behandlings- og andre omsorgsbeslutninger tages i fællesskab af den professionelle og brugeren af sundhedsydelsen. Fælles beslutningstagen er desuden et fænomen, der har været meget lidt omtalt i Danmark i forhold til en række andre lande, men i de seneste år er der også i Danmark kommet fokus på denne måde at organisere beslutninger om sundhedsydelser på. Det er sket som en naturlig følge af en øget opmærksomhed på fordelene ved en øget patientinddragelse generelt i sundhedsvæsnet.
Artiklens fokus er derfor at præsentere begrebet fælles beslutningstagen. Men hensigten er endvidere at præsentere en begrebsmæssig ramme, som kan anvendes til at diskutere, hvordan man i jordemoderfaget kan inddrage brugerne mere og bedre. I artiklen udfoldes, hvordan et traditionelt paternalistisk forhold mellem behandler og patient tager sig ud. Vi ved fra undersøgelser, at denne type forhold, hvor behandleren bestemmer, hvad der er bedst for patienten, er langt den mest udbredte i sundhedsvæsnet. Dernæst beskrives et alternativt defineret forhold, hvor der er en udpræget arbejdsdeling – nemlig et forhold baseret på informeret valg. Her informerer behandleren om mulighederne, og patienten beslutter på den baggrund, hvad hun ønsker. Endelig beskrives fælles beslutningstagen som et forhold, hvor behandler og patient sammen tager ansvar for informationsformidling, afvejning af præferencer, valg af behandling og efterfølgende konsekvenser.
Det er i beskrivelserne af de enkelte definitioner forsøgt at give eksempler fra jordemoderens virksomhedsområde. Men intentionen er, at artiklens definitioner – sammen med andre beskrivelser af måder at inddrage patienter på - skal bidrage til en diskussion indenfor jordemoderfaget om, hvordan jordemødre og kvinder/familier skal samarbejde om svangreomsorgen i fremtiden.
OriginalsprogDansk
TidsskriftTidsskrift for Jordemødre
Udgave nummer4
Sider (fra-til)14-17
Antal sider4
ISSN0106-1836
StatusUdgivet - jun. 2014

Emneord

  • sundhedspædagogik
  • fælles beslutningstagen
  • jordemoderkonsultation
  • kommunikation
  • shared decision making
  • svangreomsorg

Citationsformater