Fælleskabende idrætspædagogik og livskvalitet hos mennesker med autismespektrumforstyrrelse

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

Abstract

Antallet af mennesker med en autisme-diagnose er støt stigende i Danmark. De seneste forekomsttal viser at 1 procent af den danske befolkning er diagnosticeret indenfor autismespektret svarende til 55.000 mennesker i Danmark. Dermed udgør målgruppen en væsentlig del af de psykiatriske behandlingstilbud med pædagogiske forløb i dag- og botilbudsregi. Stigning i antallet af mennesker på verdensplan med autisme har betydet et øget fokus på pædagogiske tilgange til behandling af autisme. Særligt omkring hvilke tilgange der kan bevises at have en gavnlig effekt ud fra forskelligt metodisk grundlag. Traditionelt set har tilgangene været præget en naturvidenskabelig tilgang til pædagogikken med udgangspunkt i de forskellige vanskeligheder der kendetegner målgruppen. De senere år er der sket en udvikling indenfor feltet og der har været en stigende interesse for begrebet livskvalitet, som har nogle andre udgangspunkter for læring og udvikling end de biologiske funderede. Den nyeste udvikling sker i forhold til en socialpraktisk læringsforståelse, hvor man går fra at være individfokuseret til at være fokuseret på de fællesskaber og relationer som er mulige i de kontekster mennesker med autisme bevæger sig i (Jf. Gustafson & Mørck). Med projektet ”fællesskabende idrætspædagogik og livskvalitet hos mennesker med autismespektrumforstyrrelse” bygger vi på denne tilgang og stiller skrapt på relationsdannelse, aktiv deltagelse og inklusion i fællesskaber omkring holdidræt på Autismecenter Nord-Bo. Resultaterne viser at der sker en positiv udvikling i forhold til at blive en del af et fællesskab og føle sig inkluderet, som forudsætning for socialisering. På den måde er holdidrætten ikke selv målet i sig selv, men midlet til at opnå målet delagtiggørelsen i et socialt fællesskab. Netop oplevelsen af at indgå i fællesskaber med andre er en central problemstilling for målgruppen, da det er udgangspunktet for autismespektrum-forstyrrelsen. 2.2 Undersøgelsens
OriginalsprogDansk
Antal sider21
StatusUdgivet - 2016

Emneord

  • pædagogik
  • autisme

Citationsformater