Faglig læsning: Evaluering af projekt i Hjørring Kommune

Tanja Miller, Trine Lolk Haslam, Helle Højbo Schjoldager

Publikation: Bog/antologi/rapport/Ph.d. afhandlingRapportFormidling

16 Downloads (Pure)

Abstract

Evalueringen er tilrettelagt som en virkningsevaluering, og omhandler et treårigt efter- og videreuddan-nelsesforløb, projekt ”Faglig læsning i alle fag”, rettet mod elevernes læseudvikling i skolens fase 3.
Projektet er gennemført i perioden 2012 - 2015. Deltagerne i projektet er kompetencecenterledere, læsevejledere, dansk- og matematikvejledere, dansk- og matematiklærere på 7. klassetrin samt enkelte faglærere i skolens øvrige fag i fase 3. Projektet er organiseret således, at de deltagende lærere på 7. klassetrin tilbydes supplerende opfølgningskursus i det efterfølgende skoleår.
Projektets formål har været at bidrage til, at eleverne i folkeskolens fase 3 bliver mere kompetente læsere i forhold til tidligere - læsere, der har udviklet bevidsthed om læseforståelsesstrategier, og som forholder sig bevidst til læseopgaven, så de får det størst mulige faglige udbytte af læsningen.
De grundlæggende antagelser bag projektets form og indhold er analyseret hver for sig, og resultaterne heraf er samlet i sammenfatningen. Resultatet af analyserne viser, at projekt ”Faglig læsning i alle fag” i projektets første fase verificerer de tre ud af fire grundantagelser, som projektet bygger på – lærerne får ny viden og nye handlemuligheder, disse nye indsigter omsættes i forskelligt omfang til ændringer i undervisningens praksis på en sådan måde, at ændringerne også kan identificeres af elever og opleves som en støtte til at håndtere læseopgaven bevidst og kompetent. Den sidste grundantagelse om, at projektets form og indhold fører til et øget samarbejde blandt fagpersoner kan imidlertid ikke verificeres. Projektet udfordres undervejs af udefrakommende krav til skolen og dens ansatte – herunder ny lovgivning på skoleområdet – på en sådan måde, at deltagerne ikke ser sig i stand til at fastholde fokus, bl.a. pga. forandringspres og – tempo samt begrænsede muligheder for at samarbejde.

OriginalsprogDansk
Udgivelsessted2015
Antal sider25
StatusUdgivet - 2 jul. 2015

Emneord

  • folkeskolen
  • læsning i alle fag

Citationsformater