Fagsprog i naturfag: At læse, skrive og 'gøre' videnskab

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportForord/efterskrift

Abstract

Forord
v. Martin Krabbe Sillasen, VIA University College
Denne bog - skrevet af John Polias - handler om, hvordan elever opnår naturfaglig viden gennem arbejdet med sproglige genrer i skolens naturfag. Den retter sig primært mod læreruddannere og lærerstuderende, som skal planlægge, gennemføre eller deltage i naturfagsdidaktisk undervisning på professionshøjskoler og universiteter. Men også lærere, der underviser i naturfag, og læsevejledere kan finde inspiration til arbejdet med fagtekster i naturfaglig undervisning.
Bogen er betydningsfuld af to grunde. For det første viser den, at arbejdet med naturfagenes sproglige genrer er vigtigt for elevernes læring, hvis de skal lære at forstå og afkode forskellige mønstre i fagbøger for at blive gode læsere, og styrke deres evne til at skrive naturfaglige tekster. Naturvidenskab kommunikeres ikke udelukkende med et verbalt sprog, men består også af andre elementer som fx modeller, formler, symboler, figurer og grafiske elementer - og så selvfølgelig det eksperimentelle-undersøgende arbejde, som er inkluderet indirekte gennem specifikke sproglige genrer som fx forsøgs- og opgavevejledninger. Når elever læser faglige tekster, skal de lære at navigere mellem disse modaliteter for at skabe en sammenhængende mening. For det andet præsenterer bogen viden om sproglige genrer og pædagogiske værktøjer, som sætter lærere, lærerstuderende og læreruddannere i stand til at arbejde med netop elevernes læse- og skrivefaglighed i deres undervisningspraksis.
Bogens indhold er struktureret i to hoveddele. Hvor den første del handler om, hvordan elever kan lære at forstå og afkode faglige tekster, handler den anden del om, hvordan elever kan arbejde med at blive gode skribenter ved hjælp af systemisk-funktionel sprogteori.
Bogens første del indeholder: 1) En gennemgang af forskellige tekstgenrer i naturfaglige lærebøger og deres strukturelle opbygning, samt hvordan arbejdet med disse kan understøtte elevernes læring, 2) En præsentation af Den systemisk-funktionelle sprogmodel som teoretisk grundlag for, hvordan elever kan lære at bruge sproget aktivt i deres læreproces i sociokulturelle kontekster. 3) En introduktion til stilladsering på makro-, meso- og mikroniveau for at illustrere, hvordan læreren kan støtte elevernes læringsproces på forskellige niveauer. I tilknytning til stilladseringsbegrebet introduceres en holistisk undervisnings-lærings-cyklus, som både beskæftiger sig med læsning, skrivning og andre processer i undervisning og læring.
Den første del af bogen er særdeles anvendelig for lærere, lærerstuderende og læreruddannere som inspiration til undervisningsaktiviteter med sproglige genrer i naturfagsundervisningen. Den indeholder gode eksempler på, hvordan elever kan arbejde analyserende med forskellige tekster for at forstå genrernes indhold. Kapitlerne om Den systemisk-funktionelle sprogmodel og stilladsering giver et godt læringsteoretisk og didaktisk udgangspunkt for at tilrettelægge og begrunde en læsefaglig undervisning i naturfagene.
Bogens anden del omhandler en mere detaljeret teoretisk gennemgang af de sprogressourcer, der er nødvendige for at kunne skrive fagtekster i naturfagene. Denne del henvender sig til lærere, læreruddannere, lærerstuderende og læsevejledere, som vil arbejde mere ambitiøst med elevers konstruktion af naturfaglig viden gennem læse-skriveprocesser. Indholdet kan også være en god inspiration for skribenter og forfattere, som skriver fagbøger til naturfagsundervisning for at forstå, hvordan arbejdet med sproget og sætningskonstruktioner har betydning for elevers læring.
Gode læselyst!
OriginalsprogDansk
TitelApprenticing Students into science : Doing, talking and writing 'scientifically'
Antal sider2
ForlagAkademisk Forlag
Publikationsdato2020
Sider9-10
KapitelForord
StatusUdgivet - 2020

Emneord

  • sprogtilegnelse
  • naturfag
  • sprog

Citationsformater

Sillasen, M. K. (2020). Fagsprog i naturfag: At læse, skrive og 'gøre' videnskab. I Apprenticing Students into science: Doing, talking and writing 'scientifically' (s. 9-10). Akademisk Forlag.